ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Par komersantu licencēšanu no 2019.gada 5.decembra


2019.gada 5.decembrī stājās spēkā grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otrajā daļā. Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otro daļu (redakcijā no 2019.gada 5.decembra) sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu un pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei darbam Latvijā) atļauts komersantiem, kuriem Nodarbinātības valsts aģentūra izsniegusi attiecīgu licenci.


Ņemot vērā minētos grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otrajā daļā, komersantiem, kuri sniedz potenciālo darbinieku atlases pakalpojumu Latvijas darba devējiem (turpmāk - Pakalpojums), no 2019.gada 5.decembra ir tiesības sniegt Pakalpojumu Latvijas darba devējiem bez licences.


Attiecībā uz komersantiem, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (1.C pakalpojums) ārvalstu darba devējiem, tiek saglabāta līdzšinējā licencēšanas un uzraudzības kārtība.