ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.04.2020


NVA pievienojās inciatīvai "Konsultē vispirms"

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pievienojās Ekonomikas ministrijas (EM) inciatīvai "Konsultē vispirms", kuras mērķis - izcilas uzņēmējdarbības vides veidošana un uz klientu orientēta valsts pārvalde, lai uzlabotu uzņēmēju un uzraugošo iestāžu sadarbību. Sadarbības memorandu par pievienošanos iniciatīvai un principa "Konsultē vispirms" ieviešanu 4.decembrī, piedaloties EM rīkotajā uzņēmējiem atsaucīgāko iestāžu godināšanas pasākumā, parakstīja NVA direktore Evita Simsone. Iniciatīvai "Konsultē vispirms" vakar pievienojās arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Lauksaimniecības datu centrs, Lauku atbalsta dienests un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Lai izvērtētu „Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kuras iestādēm vēl nepieciešams pilnveidot, EM ir izstrādājusi novērtējuma instrumentu un reizi gadā vērtē iestāžu atbilstību principam “Konsultē vispirms”. Ik gadu iestādes tiek vērtētas četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. Pēc rezultātu izvērtēšanas katra iestāde saņem individuālas rekomendācijas, kas turpmākā gada laikā ļaus pilnveidot iestāžu darbu un turpināt uzlabot procesus.

 

4.decembra pasākumā kā iniciatīvas “Konsultē vispirms” 2019.gada uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes tika godinātas Zāļu valsts aģentūra (ZVA), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), Uzņēmumu reģistrs (UR), Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Valsts darba inspekcija (VDI) un Veselības inspekcija. Par iniciatīvas “Konsultē vispirms” godināšanas pasākumu vairāk lasiet EM tīmekļvietnē.