ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra veikusi absolventu - bezdarbnieku aptauju

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) tikko apkopojusi 2006.gada oktobrī veiktās aptaujas rezultātus par absolventiem – bezdarbniekiem, kuri 2005./2006. mācību gadā pabeiguši pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādes. Aptaujāti tika 1045 absolventi, tai skaitā 116 ar pamata izglītību, 316 ar vispārējo vidējo izglītību, 279 ar profesionālo izglītību un 334 ar augstāko izglītību.

Pēdējos trīs gados jūtami pieaudzis to absolventu – bezdarbnieku skaits, kuriem ir augstākā izglītība. Aptaujāto vidū 56 jaunieši absolvējuši Latvijas Universitāti, 38 – Baltijas Starptautisko akadēmiju, 38 – Daugavpils pedagoģisko universitāti, 31 – Rīgas Tehnisko universitāti, 25 – Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Respondenti biežāk absolvējuši šādas bakalaura izglītības programmas: 30 – sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 25 – sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnēs, 24 – jurists/sociālo zinību bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 21- skolotāju izglītības programmas.

Profesionālo izglītību ieguvušie absolventi – bezdarbnieki visvairāk nāk no šādām izglītības iestādēm: Latgales transporta un sakaru tehniskā skola, Liepājas 48.arodvidusskola, Liepājas 31. arodvidusskola, RTU Liepājas filiāles profesionālā vidusskola un Cīravas arodvidusskola. Bezdarbnieku vidū 31 absolvents ieguvis pavāra, ēdināšanas servisa speciālista profesiju, 25 absolvējuši profesionālo izglītības programmu – grāmatvedis, 16 – automehāniķis, automehāniķa palīgs, 12 – biroja darba organizators, sekretārs, lietvedis.

Absolventu – bezdarbnieku vidū visbiežāk minētie bezdarba iemesli ir nepieciešamās darba pieredzes trūkums, zema darba samaksa, nav tuvākajā apkaimē brīvu darba vietu vai arī nestrādā ģimenes apstākļu dēļ. Vēl kā iemesli tiek minēti neapmierinoši darba apstākļi un darba vietas atrašanās pārāk tālu no dzīvesvietas.

Anketā tika uzdots arī jautājums, kāpēc absolvents nolēma reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Visbiežāk minēts, lai piedalītos Aģentūras piedāvātajos pasākumos un lai atrastu darbu. Mazāks skaits reģistrējušies tāpēc, lai saņemtu pabalstu. Absolventi – bezdarbnieki Aģentūras biežāk izmantoto pakalpojumu vidū minējuši saņemto informāciju par brīvajām darba vietām no Aģentūras darbinieka, pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai un bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 70,9% absolventu – bezdarbnieku ar Aģentūras pakalpojumiem ir apmierināti.

Nodarbinātības valsts aģentūra ar absolventu – bezdarbnieku pētījuma rezultātiem iepazīstinās arī Izglītības un zinātnes ministriju.

Jāatzīmē, ka viena no lielākajām bezdarbnieku grupām valstī ir jaunieši. 2006.gada 31.decembrī valstī kopā bija reģistrējušies 9 420 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.


Iveta Daine
NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744, 29466755
Iveta.Daine@nva.gov.lv