ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Paziņojumi par NVA izsludinātajiem iepirkumiem

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka:
  1. tiešās valsts pārvaldes iestāžu iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm šī norma tiks piemērota no 1.oktobra, savukārt no 2020.gada 1.jūlija norma tiks piemērota arī kapitālsabiedrībām.
  2. turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepriekš šī informācija bija pieejama katra pasūtītāja tīmekļvietnes sadaļā “Iepirkumi”. Šī norma ir attiecināma uz visiem iepirkumiem neatkarīgi no piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā) un neatkarīgi no pasūtītāja veida (valsts vai pašvaldību iestāde, kapitālsabiedrība vai cita atvasināta publiska persona).


Visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882)

 

Līdz 2018.gada 31.decembrim veiktie iepirkumi

 

 

Iepirkumu no EUR 4000 – EUR 41 999  (LVL 3000 - LVL 29 999 ) arhīvs (2017-2018)