ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009-2010)

 

48. NVA veic iepirkumu „Faksa aparātu un kopētāju remonti un tehniskā apkope” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/105).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
02.12.2010.
13.12.2010 plkst.10:00
 
Faksa aparātu un kopētāju remonti un tehniskā apkope Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu (2.pielikums)
Paredzamais izpildes termiņš - 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836

E-pasts: inguna.muizniece@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

47. NVA veic iepirkumu „Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/101_ERAF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
25.11.2010.
07.12.2010 plkst.10:00
Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes 6. stāvam.
Paredzamais līguma izpildes termiņš - no rekonstrukcijas darbu uzsākšanas līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu paredzamais veikšanas laiks - 6 mēneši.
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

46. NVA veic iepirkumu „Telpu uzkopšanas pakalpojums Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/97).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
29.10.2010.
09.11.2010 plkst.10:00
Telpu uzkopšanas pakalpojums Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2011.gada 31.janvārim.
No 3000 līdz 19 999 LVL


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

45. NVA veic iepirkumu „Stacionāro arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/93).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
29.10.2010.
09.11.2010 plkst.10:00
 
Metāla stacionāro arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums)
Paredzamais izpildes termiņš - 20 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836

E-pasts: inguna.muizniece@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

44. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES apmeklētāju uzskaites sistēmas uzturēšanas pakalpojums” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/89_EURES).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
06.10.2010.
18.10.2010 plkst.10:00
Nodarbinātības valsts aģentūras EURES apmeklētāju uzskaites sistēmas uzturēšana saskaņā ar
tehnisko specifikāciju
Paredzamais izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas līdz 2011.gada 15.maijam. Līgums var tikt pagarināts
uz vienu gadu, ja Pasūtītājam tiek piešķirts finansējums
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

43. NVA veic iepirkumu „Resursu vadības sistēmas „Horizon” konsultāciju pakalpojumi” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/84).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
30.09.2010.
11.10.2010 plkst.10:00
 
Sniegt Pasūtītāja darbiniekiem individuālas konsultācijas saistībā ar RVS "Horizon" Finanšu vadības
un Personāla vadības moduļa izmantošanu
Paredzamais izpildes termiņš - 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836

E-pasts: inguna.muizniece@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

 

42. NVA veic iepirkumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/82_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
30.09.2010.
11.10.2010 plkst.10:00
Juridisko pakalpojumu sniegšana projekta īstenošanai saskaņā ar ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
Paredzamais izpildes termiņš - 2013. gada 31. decembris
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

 

41. NVA veic iepirkumu „Konsultāciju pakalpojumi darba metodes"Vadība saskaņā ar mērķiem" izvērtējumam un pilnveidei” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/79_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
16.09.2010.
27.09.2010 plkst.10:00
Konsultāciju pakalpojumi darba metodes „Vadība saskaņā ar mērķiem” izvērtējumam  un pilnveidei
Paredzamais izpildes termiņš - 2010. gada 30. novembris
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

 

40. NVA veic iepirkumu „Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču gada uzturēšana” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/81).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
10.09.2010.
21.09.2010 plkst.10:00
Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču gada uzturēšana
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2010.gada 1.oktobra  līdz 2011.gada 30.septembrim
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

39. NVA veic iepirkumu "Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai" (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/76_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
18.08.2010.
30.08.2010 plkst.10:00
Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai.
Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.decembrim
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 
 

38. NVA veic iepirkumu „Autotransporta  pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotās informatīvās kampaņas vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/74_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
02.08.2010.
13.08.2010 plkst.10:00
Autotransporta pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotās informatīvās kampaņas vajadzībām.
Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.decembrim
3888,00 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

  

 

37. NVA veic iepirkumu "Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai" (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/73_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
30.07.2010.
10.08.2010 plkst.10:00
Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai.
Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.decembrim
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

  


36. NVA veic iepirkumu „Individuālās aizsardzības līdzekļa ērču un citu insektu atbaidīšanai piegāde pašvaldībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/63_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
19.07.2010.
02.08.2010 plkst.10:00
Individuālās aizsardzības līdzekļa ērču un citu insektu atbaidīšanai piegāde pašvaldībām ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2010.gada 30.augusts.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv        

  


35. NVA veic iepirkumu „Informatīvās kampaņas organizēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/68_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
15.07.2010.
27.07.2010 plkst.10:00
Informatīvās kampaņas organizēšana.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2010.gada 15.decembris.
Līdz 7000 LVL (bez PVN)

Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv        


 

34. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts” (iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/62).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
12.07.2010.
26.07.2010 plkst.12:00
Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts. Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013. gada 31.jūlijam vai līdz līguma summas apguvei.
Līguma izpildes vietas – Talsu, Jelgavas un Ludzas pilsētu administratīvi teritoriālo robežu ietvaros.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv        


  

33. NVA veic iepirkumu „Kopētāju iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/65).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
08.07.2010.
19.07.2010 plkst.10:00
„Kopētāju iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām”
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 14 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts: gundars.pulveris@nva.gov.lv        


  

32. „INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA ĒRČU UN CITU INSEKTU ATBAIDĪŠANAI PIEGĀDE PAŠVALDĪBĀM” (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/53_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
22.06.2010.
05.07.2010 plkst.10:00
„INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA ĒRČU UN CITU INSEKTU ATBAIDĪŠANAI PIEGĀDE PAŠVALDĪBĀM”
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas dienas līdz
2010. gada 31.jūlijam.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

E-pasts: Gundars.Pulveris@nva.gov.lv         

 

 

31. NVA veic iepirkumu “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas un CVVP uzturēšanas pakalpojums” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/50)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
21.06.2010.
05.07.2010 plkst.10:00
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas un CVVP uzturēšanas pakalpojums.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2010.gada 22.jūlija līdz 2011.gada 21.jūlijam.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv        

 

 

30. NVA veic iepirkumu „Dokumentu aprakstīšanas un iznīcināšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/43).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
03.06.2010.
21.06.2010 plkst.10:00
Dokumentu aprakstīšanas un iznīcināšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv        


 

29. NVA veic iepirkumu „Būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/42_ERAF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
27.05.2010.
14.06.2010 plkst.10:00
Būvprojekta ekspertīze
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersonas:

Sanda Kreisberga – iepirkuma procedūras laikā sniedz informāciju tehniskā projekta jautājumos.

Tālr.: 67504861

Fakss 67021806

E-pasts: sanda.kreisberga@nva.gov.lv

Inese Kempa - iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Tālr.: 67021804

Fakss 67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv        


 

28. NVA veic iepirkumu „Saimniecības preču piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/44).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
26.05.2010.
11.06.2010 plkst.10:00
Saimniecības preču piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv        


 

27. NVA veic iepirkumu „Krēslu piegāde nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/41).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
14.04.2010.
  31.05.2010 plkst.10:00
Krēslu piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 670211798

E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv          


 

26. NVA veic iepirkumu „Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/35).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
28.04.2010.
 14.05.2010 plkst.10:00
Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 670211798

E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv          


 

25. NVA veic iepirkumu „Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/33_ERAF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
22.04.2010.
17.05.2010 plkst.10:00
Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Kalvis Eglīts

Tālr.: 67504861

E-pasts: kalvis.eglits@nva.gov.lv        


 

24. NVA veic iepirkumu „Drukas iekārtu toneru uzpilde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/30).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
20.04.2010.
 07.05.2010 plkst.10:00
Drukas iekārtu toneru uzpilde
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Andrejs Jefanovs

Tālr.: 67021831

E-pasts: andrejs.jefanovs@nva.gov.lv          


 

23. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/29).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
19.04.2010.
10.05.2010 plkst.10:00
Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 67021798

E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv          


 

22. NVA veic iepirkumu „Kopētāju piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/27).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
15.04.2010.
 05.05.2010 plkst.10:00
Kopētāju piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 67021798

E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv        


 

21. NVA veic iepirkumu „EURES informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/26_EURES).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
09.04.2010.
26.04.2010 plkst.10:00
EURES informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Žanna Ribakova

Tālr.: 67021839

E-pasts: zanna.ribakova@nva.gov.lv        


 

20. NVA veic iepirkumu „Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana darba tirgus analīzes metodikas izstrādes un pētījumu sagatavošanas iepirkumiem” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/25_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
26.03.2010.
12.04.2010 plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana darba tirgus analīzes metodikas izstrādes un pētījumu sagatavošanas iepirkumiem
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Gundars Ignats

Tālr.: 67021829

E-pasts: gundars.ignats@nva.gov.lv        


 

19. NVA veic iepirkumu „Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/21_EURES).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
18.03.2010.
06.04.2010 plkst.10:00
Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Žanna Ribakova

Tālr.: 67021839

E-pasts: zanna.ribakova@nva.gov.lv        


 

18. NVA veic iepirkumu „Degvielas iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/17_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
09.03.2010.
25.03.2010 plkst.10:00
Degvielas iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Jānis Spilve

Tālr.: 67021773

E-pasts: janis.spilve@nva.gov.lv        


 

17. NVA veic iepirkumu „Resursu vadības sistēmas „Horizon” licenču iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/18).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
03.03.2010.
19.03.2010 plkst.10:00
Resursu vadības sistēmas „Horizon” licenču iegāde
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Svetlana Koroševska

Tālr.: 67021828

E-pasts: svetlana.korosevska@nva.gov.lv        16. NVA veic iepirkumu „Biroja tehnikas (faksa aparāti un kopētāji) kasetņu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/16).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
23.02.2010.
11.03.2010 plkst.10:00
Biroja tehnikas (faksa aparāti un kopētāji) kasetņu piegāde
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 67021798

E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv      


 

15. NVA veic iepirkumu „Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/11_EURES).
Publikācijas datums
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets
Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
12.02.2010.
01.03.2010 plkst.10:00
Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana
No 3000 līdz 19 999 LVL
 • Nolikums
 • 1.pielikums
 • 2.pielikums
 • Kontaktpersonas:

  Žanna Ribakova

  Tālr.: 67021839

  E-pasts: zanna.ribakova@nva.gov.lv          14. NVA veic iepirkumu „Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) un CV un vakanču portāla (CVVP) papildinājumu izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/08).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  04.02.2010.
  22.02.2010 plkst.10:00
  Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) un CV un vakanču portāla (CVVP) papildinājumu izstrāde un ieviešana
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Svetlana Koroševska

  Tālr.: 67021828

  E-pasts: svetlana.korosevska@nva.gov.lv          13. NVA veic iepirkumu „Resursu vadības sistēmas „Horizon” uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/06).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  29.01.2010.
  15.02.2010 plkst.10:00
  Resursu vadības sistēmas „Horizon” uzturēšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Svetlana Koroševska

  Tālr.: 67021828

  E-pasts: svetlana.korosevska@nva.gov.lv          12. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Antivīrusa programmatūras licenču piegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2010/03).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  13.01.2010
  29.01.2010, plkst.10:00
  Antivīrusa programmatūras licenču piegāde
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Jānis Spilve

  Tālr.: 67021773

  E-pasts: janis.spilve@nva.gov.lv        11. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/133).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  22.12.2009
  07.01.2010, plkst.10:00
  Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Dina Platbārde

  Tālr.: 67021798

  E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv        10. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Par vienotās informācijas plūsmu uzraudzības sistēmas Livelink uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšanu” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/132).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  22.12.2009
  07.01.2010, plkst.10:00
  Par vienotās informācijas plūsmu uzraudzības sistēmas Livelink uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšanu
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Svetlana Koroševska

  Tālr.: 67021828

  E-pasts: svetlana.korosevska@nva.gov.lv      9. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Tālmācības sistēmas ieviešana un nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/131_ESF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  16.12.2009
  04.01.2010, plkst.10:00
  Tālmācības sistēmas ieviešana un nodrošināšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Mārtiņš Nešpors

  Tālr.: 67021802

  E-pasts: martins.nespors@nva.gov.lv    8. NVA veic iepirkumu „Stacionāro arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/127).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  03.12.2009
  18.12.2009 plkst.10:00
  Stacionāro arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Dina Platbārde

  Tālr.: 67021798

  Mob.: 29 275 956

  E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv    7. NVA veic iepirkumu „Ventilācijas sistēmas ar piespiedu gaisa apmaiņu izbūve” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/126_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  02.12.2009
  18.12.2009 plkst.10:00
  Ventilācijas sistēmas ar piespiedu gaisa apmaiņu izbūve NVA Daugavpils filiāles ēkas Varšavas ielā 18, Daugavpilī rekonstrukcijas ietvaros
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Sanda Kreisberga

  Tālr.: 67504861;

  Mob. 22022559;

  E-pasts: sanda.kreisberga@nva.gov.lv      

   

  6. NVA veic iepirkumu „Žoga izgatavošana un montāža” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/125_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  02.12.2009
  18.12.2009 plkst.10:00
  Žoga izgatavošana un montāža
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Sanda Kreisberga

  Tālr.: 67504861;

  Mob. 22022559;

  E-pasts: sanda.kreisberga@nva.gov.lv      

   

  5. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas optimizēšana un programmatūras uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/124_ESF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  30.11.2009
  16.12.2009 plkst.10:00
  Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas optimizēšana un programmatūras uzturēšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Zenta Grīnlauba

  Tālr.: 67 021 804

  E-pasts: zenta.grinlauba@nva.gov.lv      4. NVA veic iepirkumu „Kopētāju piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/123).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  27.11.2009
  14.12.2009 plkst.10:00
  Kopētāju piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Dina Platbārde

  Tālr.: 67021798

  E-pasts: dina.platbarde@nva.gov.lv    3. NVA veic iepirkumu „Arhivēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/119).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  24.11.2009
  10.12.2009 plkst.10:00
  Arhivēšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Baiba Ruško

  Tālr.: 67021743

  E-pasts: baiba.rusko@nva.gov.lv    2. NVA veic iepirkumu „Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/114_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  12.11.2009
  30.11.2009 plkst.10:00
  Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Sanda Kreisberga

  Tālr.: 67504861

  E-pasts: sanda.kreisberga@nva.gov.lv  1. NVA veic iepirkumu „Multifunkcionālo drukas un drukas iekārtu iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/109_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  06.11.2009
  23.11.2009 plkst.10:00
  Multifunkcionālo drukas un drukas iekārtu iegāde
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Baiba Ruško

  Tālr.: 67021743

  E-pasts: Baiba.Rusko@nva.gov.lv