ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA veic darba devēju aptauju darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai 2020.gadam

ESF projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” nr. 7.1.2.2/16/I/001

 

 

Lai sagatavotu darba tirgus īstermiņa prognozes 2020.gadam, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar SIA “RAIT Custom Research Baltic” no 2019.gada 11.novembra līdz 2020.gada 17.janvārim veic darba devēju aptauju. Aicinām darba devējus aktīvi iesaistīties aptaujā un sniegt atbildes uz anketas jautājumiem! Aptaujas veicēji ar darba devējiem sazināsies un jautājumus uzdos gan elektroniski, gan pa tālruni.

 

Darba devēju aptaujas mērķis ir nodrošināt NVA ar datiem darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai ekonometriskajā modelī, lai, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu un atlaišanu, koriģētu prognozes un izzinātu darba tirgus vajadzības.

 

Darba devēju aptaujā tiek noskaidrots, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus. Papildus darba devēju aptaujā tiek noskaidrots ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) neaizpildīto vakanču skaits uzņēmumā pēdējā gada laikā, norādot, kādās profesiju grupās ilgstoši neaizpildītas vakances ir bijušas, un vakanču neaizpildīšanas iemeslus.

 

Darba devēju aptauja darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai tiek veikta ik gadu ESF projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros. Iepriekšējā aptauja norisinājās 2018.gada beigās un 2019.gada sākumā. Pēc katras darba devēju aptaujas tiek sagatavoti ziņojumi, kuros var iepazīties ar darba devēju aptaujas pilnajiem rezultātiem. 2019.gada sākumā veiktās darba devēju aptaujas ziņojums pieejams šeit: http://www.nva.gov.lv/docs/31_5ca4bc35e9ddb6.82035019.pdf

 

______

Uzziņa:
Darba tirgus īstermiņa prognozes pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences – jaunu darba vietu palielinājumu vai samazinājumu. Uzklikšķinot uz katras profesiju grupas, atveras logs, kurā var saņemt arī papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu profesijā (NVA dati). Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Prognozēs netiek iekļautas vakances, kas radušās darbaspēka rotācijas dēļ.