ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Latviju apmeklēja ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES vadītājs J.Kopfs, kā arī Igaunijas un Lietuvas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji

6. un 7.novembrī Rīgā notikušā Baltijas valstu nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās semināra “Stratēģiskā vadība un digitalizācija nodarbinātības dienestā” ietvaros Latviju apmeklēja Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes priekšsēdētājs Johanness Kopfs (Johannes Kopf).

Savā uzrunā Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvjiem J.Kopfs atzina ES valstu nodarbinātības dienestu reģionālās sadarbības un pieredzes apmaiņas nozīmi, daloties savā pieredzē par sadarbību starp vāciski runājošo valstu nodarbinātības dienestiem. J. Kopfs uzsvēra, ka ir vairāki stratēģiski svarīgi jautājumi, kuriem ES valstis varētu rast risinājumus kopīgiem spēkiem - darbaspēka migrācijas procesi, tostarp jauniešu migrācija un nepieciešamība darba tirgū integrēt darbaspēku no trešajām valstīm, straujās tehnoloģiju attīstības radītā neskaidrība par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm, kā arī globālās klimata izmaiņas, kas netieši varētu ietekmēt arī darba tirgu. J. Kopfs arī izteica interesi par Baltijā izmantotajiem digitālajiem risinājumiem un iespējām līdzīgus risinājumus ieviest citās valstīs.

Atklājot mācības, NVA direktore, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece Evita Simsone iepazīstināja semināra dalībniekus ar darba tirgus situāciju Latvijā un uzsvēra Baltijas valstu sadarbības nozīmi, ņemot vērā mūsu ciešās ekonomiskās saiknes un līdzīgus uzdevumus un izaicinājumus, ar kuriem nodarbinātības dienesti saskaras visas trīs Baltijas valstis.

Mācību pirmajā dienā uzņēmuma “Tilde” Biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš iepazīstināja semināra dalībniekus ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām - "virtuālajiem asistentiem", runas atpazīšanas un mašīntulkošanas pielietojumu publiskajā pārvaldē gan Baltijas valstīs, gan Eiropas Savienībā. Savukārt akciju sabiedrības “RB Rail” reģionālais vadītājs Latvijā Ģirts Bramans informēja par projekta “Rail Baltica” nākotnes plāniem un kopīgiem izaicinājumiem Baltijas valstīm darbaspēka nodrošināšanai šī projekta ietvaros. Mācību dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumiem e-vidē un rīkiem, par kuriem stāstīja VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne, piedāvājot arī iespēju aplūkot darba vidi, izmantojot virtuālās brilles.

Mācību otrajā darba dienā notika pieredzes apmaiņa Baltijas valstu nodarbinātības dienestu stratēģijas un mērķu izstrādes jautājumos un viesošanās NVA Rīgas reģionālajā filiālē, lai gūtu priekšstatu par NVA darbības praktisko pusi un klientu apkalpošanu, kā arī apspriestu plānotos sadarbības pasākumus un mērķus 2020.gadam. Īpaša uzmanība tika pievērsta dažādu procesu digitalizācijai nodarbinātības dienestos un jautājumam, kurus pakalpojumus būtu jāsniedz elektroniski un kurus – klātienē.

Savstarpējās mācībās piedalījās Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonda informācijas sistēmu pakalpojumu vadītāja Mari Veli (Mari Väli), Prasmju attīstības un karjeras pakalpojumu departamenta vadītāja Kerstina Holande (Kerstin Holland), Lietuvas darba biržas IT attīstības nodaļas vadītājs Dariuss Žalalis (Darius Žalalis), Lietuvas darba biržas Darba tirgus un nodarbinātības politikas ieviešanas departamenta galvenā speciāliste Indre Laučiene (Indrė Laučienė) (Lietuvas darba biržas Kvalitātes vadības un kontroles nodaļas vadītājs Gitis Darulis (Gytis Darulis), NVA vadības pārstāvji un citi Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nodarbinātības dienestu darbinieki.

Uzziņa: Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES) ir izveidots 2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku sadarbību starp Eiropas valstu nodarbinātības dienestiem. Tīklā darbojas visu Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu vadītāji un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Savukārt 2015.gada oktobrī tika parakstīts Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līgums, kas paredz ciešāku Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbību, daloties pieredzē un informācijā, kas saistīta ar nodarbinātības veicināšanu un aktuālajām norisēm darba tirgū. Līguma mērķis - izveidot Baltijas valstu nodarbinātības dienestu partnerību informācijas, kompetenču un labās prakses apmaiņā, kā arī nodarbinātības pakalpojumu jomā. Baltijas valstu nodarbinātības dienesti sadarbojas arī stratēģijas izstrādes, sniegto pakalpojumu efektivitātes un darba tirgus prognozēšanas jomā, notiek informācijas apmaiņa par jaunām darba metodēm, e-pakalpojumu attīstību un moderno tehnoloģiju izmantošanu.