ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


NVA Izglītības iestāžu konsultatīvā padome spriež par profesionālās apmācības programmu kvalitāti

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra), Izglītības iestāžu konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), turpinot savu darbību 2007.gadā, plāno apmeklēt izglītības iestādes, kuras īsteno bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, un spriež par profesionālās apmācības programmu kvalitāti.

Pirmā šī gada Padomes sēde notika 30.janvārī Rīgas tehniskajā koledžā.
Sēdē sprieda par Latvijas darba tirgū aktuālo jautājumu – par darbaspēka nepietiekamo kvalifikāciju. Aģentūras speciālisti izglītības iestāžu pārstāvjus rosināja domāt par bezdarbnieku profesionālajā apmācībā īstenojamo izglītības programmu kvalitāti. Aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku izglītības un darba pieredzes līmenis ar gadiem nekļūst augstāks, tādēļ pēc Aģentūras direktora R.Beinaroviča iniciatīvas Padomes locekļiem tika lūgts izteikt konkrētus priekšlikumus par izglītības programmu un kvalifikācijas prakšu nepieciešamo ilgumu un citiem nosacījumiem to sekmīgākai īstenošanai, lai nodrošinātu darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu.

Rīgas tehniskās koledžas direktors J.Rozenblats Padomes locekļiem prezentēja Rīgas tehniskās koledžas darbību, attīstību, iepazīstināja ar veikto bezdarbnieku apmācībā. Profesionālās tālākizglītības daļas vadītāja M.Martinsone dalījās pieredzē un raksturoja profesionālās apmācības, pilnveides un modulārās apmācības programmu norises kvalitāti saistībā ar apmācāmo iepriekšējās izglītības un sagatavotības līmeni, veicamo atlasi un grupu komplektēšanu.

Padomes locekļi diskutēja par programmu veidošanu, plānojot teorijas un prakses proporcijas un paredzot programmas maināmo daļu kā vienu no iespējām elastīgāk reaģēt uz darba tirgus prasībām.

Padome nolēma, pēc nepieciešamības pieaicinot radniecīgās izglītības iestādes, darba devējus, profesionālās organizācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas pārstāvjus, veidot darba grupas un mēneša laikā izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām bezdarbnieku apmācības programmu ilguma izmaiņām. Priekšlikumi tiks izskatīti un apspriesti nākamajā Padomes sēdē martā.

Padome tika izveidota pēc NVA direktora R.Beinaroviča iniciatīvas 2006.gadā kā koleģiāla padomdevēja institūcija. Padomes sastāvā līdztekus Aģentūras vadošajiem darbiniekiem darbojas IZM Profesionālās izglītības administrācijas vadītāja I.Brante, Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas (PPIA) valdes priekšsēdētājs G.Tomsons, valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore R.Simsone, Biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājs A.Rostovskis un reģionālo pieaugušo izglītības centru un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji Ģ.Veigners, K.Greiškalns, P.Zaļmežs, A.Griķis, M. Martinsone.


Ilona Jurševska,
NVA sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tālr. 7021812

Ārija Bērziņa,
NVA Nodarbinātības koordinācijas departamenta direktora vietniece,
tālr.7021790