ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas sistēmanalītiķis (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams datorzinātnēs vai vadības zinību programmās.
 • Darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā sistēmanalīzes veikšanā vai informācijas sistēmu uzturēšanā – ne mazāk kā 2 gadi.
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros.
 • Microsoft Office lietojumprogrammu pārzināšana, zināšanas par Microsoft Windows un Linux operētājsistēmām, relāciju datu bāzēm, prasmes SQL pieprasījumu veidošanā, priekšzināšanas objektorientētās sistēmanalīzes veikšanā un saistītās dokumentācijas izstrādē.
 • Prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus.
 • Vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu).

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • Analizēt un izvērtēt Aģentūras darbinieku prasības attiecībā uz informāciju tehnoloģiju (turpmāk – IT) Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) risinājumiem.
 • Izstrādāt Aģentūras IS uzlabojumu un jaunu IT risinājumu izstrādes prasību specifikācijas.
 • Piedalīties Aģentūras IS uzlabojumu ieviešanā un jaunu IT risinājumu izstrādē.
 • Piedalīties IS datu apmaiņas specifikāciju un līgumu izstrādē ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt amata pienākumus un Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas reglamentā minētos uzdevumus.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 1191.00 EUR, 2.kategorija 1370.00 EUR, 3.kategorija: 1565.00 EUR (bruto alga).


Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “ISUAN_sistemanalitikis” līdz 2019.gada 4.novembrim Informācija pa tālruni 67021770 kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: Kr.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.