ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.02.2020


ESF projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” informē

ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001


Piedaloties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumos, uzņēmumiem, iestādēm un pašvaldībām, kuru darbinieku vidū ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem, ir iespēja veikt darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, izstrādāt darbinieku novecošanās pārvaldības plānu un ieteikumus gan personālvadības, gan darba vides piemērotības un uzlabošanas jautājumos, kā arī saskaņā ar darbinieku individuālo novērtējumu saņemt atbalsta pasākumus.


ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” vadītāja Mairita Mēnese: “Darba devējiem tā ir iespēja iegūt daudzpusēju profesionālu informāciju, lai darba vietā veiktu uzlabojumus un parūpētos par saviem pieredzes bagātajiem darbiniekiem ne tikai šobrīd, bet arī ilgtermiņā. Savukārt darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem projekta ietvaros tiek piedāvātas individuālās konsultācijas pie fizioterapeita, psihologa, uztura speciālista, kā arī izglītojoši semināri par darbaspēju un dzīves kvalitātes saglabāšanu. Iespēju konsultēties ar speciālistiem jau ir izmantojuši vairāk nekā 100 projekta dalībnieku. Darba ņēmēji aktīvi iesaistās tādās veselības un darbspēju uzlabošanas aktivitātēs kā, piemēram, ārstnieciskā vingrošana, masāža, fizikālā terapija un citas”


Pakalpojuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” rezultāti liecina, ka darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem ļoti nozīmīgi ir veselības uzlabošanas pasākumi, kā arī ikdienas darba pienākumu veikšana tādā darba vidē, kas mazina dažādu arodslimību pazīmju riskus.

ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumos piedalās gan privātie uzņēmumi, gan pašvaldību iestādes, un kopš šī gada sākuma darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumi ir veikti pie 12 darba devējiem.

ESF projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS).