ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rīgas reģionālās filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu (2 amata vietas uz noteiktu, projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem:
  • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā vai izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants);
  • Darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā 2 gadi;
  • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • Zināšanas par personāla atlases procesu;
  • Labas komunikācijas, konsultēšanas, plānošanas un analītiskās prasmes;
  • Pieredze darbā ar datu analīzi, pārskatu sagatavošanu un dokumentu projektu izstrādē;
  • Datorprasmes MS Office lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 607.00 EUR, 2.kategorija: 670.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, Pretendentam jānosūta uz e-pasta adresi: RigasFiliale@nva.gov.lv vai pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajai filiālei, Jēzusbaznīcas 11, Rīga, LV-1050. Informācija pa tālruni 67021841 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trīs kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV – 1010.