ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


NVA slēdz līgumus par darba prakšu un subsidēto darba vietu projektu īstenošanu Rīgas reģionā

Rīt Nodarbinātības valsts aģentūra direktora vietnieces ESF jautājumos Anitas Jākobsones personā un Rīgas reģiona projektu ieviesēji parakstīs līgumus par projektu īstenošanas uzsākšanu. Līgumi tiks parakstīti otrdien, 30.augustā, plkst. 11.00 Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrijas sētas mājas 6.stāva zālē.

Rīgas reģionā tiks realizēti 8 Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēti darba prakšu un subsidēto darba vietu projekti. Ar SIA “Zvirgzdiņi” (Tukuma rajona Zantes pagasts) un SIA “PKE” (Rīga) tiks slēgti līgumi par subsidēto darba vietu izveidošanu. Savukārt darba prakses vietas jauniešiem bezdarbniekiem Rīgā izveidos SIA “Biznesa augstskola Turība”, SIA “PKE”, SIA “Nīke E”, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, A/S “MultiCom”, un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Subsidēto darba vietu projektos tiek izveidotas darba vietas cilvēkiem, kas ilgstoši vai kāda sociāla riska dēļ nespēj atrast darbu, tādējādi veicinot viņu atgriešanos darba tirgū. Savukārt darba prakšu projektos jauniešiem, kas ieguvuši profesiju, bet nepietiekamas darba pieredzes dēļ nespēj iekārtoties darbā, tiek dota iespēja gūt pirmās iemaņas praktiskajā darbā. Projektu ietvaros strādās invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki un vecāki pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Daļu no projektos iesaistītajiem bezdarbniekiem projektu realizētāji paredzējuši pieņemt pastāvīgā darbā.

Trīs gadu laikā Latvijā tiks īstenoti 52 ESF līdzfinansēti darba prakšu un subsidēto darba vietu projekti, kuros nodarbināti 1154 bezdarbnieki. Kopumā projektiem atvēlēts apmēram 5,7 miljoni latu, no kuriem 75 – 80% līdzfinansēs ESF.

NVA ir ESF otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kura pārrauga darba tirgus pētījumu, darba prakšu vietu un subsidēto darba vietu projektus.

Papildu informācija:
NVA Eiropas Sociālā fonda departaments
7021801, e-pasts: esf@nva.lv
www.nva.gov.lv/esf

Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755
Fakss: 7270253
E-pasts: Iveta.Daine@nva.lv