ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas nodarbinātības organizatora amats (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • augstākā izglītība;
  • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
  • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
  • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt risinājumu;
  • saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientēšanās uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par uz klientu orientētu darbību;
  • pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos;
  • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 607.00 EUR, 2.kategorija: 670.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 20 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, LV-1050 vai nosūtot uz e-pastu: rigasfiliale@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 67830850, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – tests – praktiskais uzdevums, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā – praktiskajā uzdevumā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)    Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.

 

 

Vakance aktuāla līdz 20.08.2019.