ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
  • ne mazāk kā viena gada darba pieredze jurista amatā pēdējo trīs gadu periodā (t.sk. pieredze administratīvo aktu vai normatīvo aktu projektu sagatavošanā), pieredze valsts pārvaldes darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, spēja identificēt problēmas, piedāvāt problēmu risinājumu;
  • praktiska pieredze juridisku dokumentu izstrādē; t.sk. sagatavojot administratīvo aktu projektus, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju;
  • orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos;
  • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumu.
  • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

nodrošināt Aģentūrai normatīvajos aktos noteiktās bezdarba samazināšanas valsts politikas īstenošanas juridisko atbalstu. Sagatavot lēmumus par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu. Izskatīt juridiska rakstura sūdzības un iesniegumus par komersantiem – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošināt darbiekārtošanas apstrīdēšanas iesniegumu un lēmumu gatavošanu. Pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūras intereses tiesā un citās valsts pārvaldes iestādēs.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 835.00 EUR, 2.kategorija: 877.00 EUR, 3.kategorija: 1010.00EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: Kr.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai nosūtot uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “JD_juriskonsults” līdz 2019.gada 15.augustam. Informācija pa tālruni 67021770 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

 

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu,

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: Kr.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.