ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu- Siguldas filiāles ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 koordinējošais eksperts/-e (1 amata vieta, 0.75 slodzes uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

 • augstākā izglītība;
 • vēlama vismaz viena gada pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, spēja paredzēt un novērst riskus,
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • vēlamas pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos;
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (lietotāja līmenī).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus bezdarbniekiem, t.sk. sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un kontrolēt ar tām uzņemto līgumu izpildi pasākumu ietvaros;
 • nodrošināt projekta īstenošanu filiālē;
 • veikt projektā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi un norīkošanu dalībai pasākumos;
 • veikt projekta finanšu līdzekļu administrēšanu filiālē,
 • nodrošināt līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem darba devējiem un sekot minēto līgumsaistību izpildei;
 • izskatīt, izvērtēt un atbildēt uz filiālē saņemto juridisko un fizisko personu sūdzībām ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos;’
 • veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietās;
 • bezdarbnieku pieteikumu reģistrēšana dalībai projektā. 

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 607.00 EUR, 2.kategorija: 670.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 3.augustam, Pretendentam iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē Dārza ielā 2a, Siguldā, LV-2150 vai uz e-pastu: Sigulda@nva.gov.lv Informācija pa tālruni 67870975 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.