ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.01.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Aizkraukles filiālē - nodarbinātības organizators/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • augstākā izglītība;
  • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
  • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
  • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
  • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus;
  • ļoti labas komunikācijas prasmes;
  • zināšanas par personāla atlases procesu;
  • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus; organizēt sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu ar darba devējiem, reģistrējot un uzskaitot darba devēja pieteiktās brīvās darba vietas, veikt piemērotu pretendentu atlasi brīvās darba vietas aizpildīšanai.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 607.00 EUR, 2. kategorija: 670,00 EUR, 3. kategorija: 800,00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas, Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Aizkraukles filiālē, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, LV - 5101, vai nosūtot uz e-pasta adresi aizkraukle@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 28378815, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

 

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūras Aizkraukles filiālē, Lāčplēša ielā 1.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.