ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.12.2019


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • darba pieredze audita un risku vadības jomā ES fondu vadības uzraudzības jomā ne mazāk kā divi gadi;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • zināšanas par iekšējās kontroles sistēmas darbību, t.sk., tiešās pārvaldes iestādēs;
 • zināšanas par risku vadību;
 • labas datu analīzes prasmes;
 • labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras darbības risku vadību un pārraudzību, risku novērtējumu, uzraudzību pār risku pārvaldīšanas veicamo pasākumu izpildi;
 • sagatavot ziņojumus par identificētiem būtiskajiem riskiem, kuri identificēti Aģentūras darbībā un struktūrvienību risku reģistros;
 • piedalīties iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības pasākumu īstenošanā un pārbaužu veikšanā;
 • sagatavot ziņojumus, pārskatus, atskaites un citus dokumentus, izstrādāt Nodaļas darbībai nepieciešamos normatīvo aktu projektus;
 • konsultēt un sniegt metodisku palīdzību Aģentūras struktūrvienībām un darbiniekiem risku vadības  un iekšējās kontroles jautājumos.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi “RVIKN_vecākais_eksperts” Informācija pa tālruni 67021840 kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts augstākais punktu skaits.

 

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.

 

 Vakance aktuāla līdz 10.07.2019.