ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


NVA direktore Evita Simsone Briselē piedalās apspriedē par Eiropas Darba aģentūras izveidi

21. maijā NVA direktore, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece E. Simsone Briselē pārstāv PES tīkla valdi darba grupas sanāksmē saistībā ar Eiropas Darba aģentūras (ELA) izveidi un darbību. Darba kārtībā – ES darba tirgus situācija un risinājumi ES darba tirgus attīstībai.

 

Eiropas Darba aģentūras mērķis - atbalsts dalībvalstīm ES tiesību aktu īstenošanā darbaspēka pārrobežu mobilitātes un sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā. Eiropas Darba aģentūra palīdzēs gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem risināt darbaspēka pārrobežu mobilitātes jautājumus, savukārt valsts iestādēm sniegs atbalstu ES tiesību aktu piemērošanā.

 

22. un 23.maijā Evita Simsone Briselē piedalīsies Eiropas Komisijas rīkotajā ekspertu seminārā "Augsto tehnoloģiju prasmju redzējums ES 2030" (“EU 2030 High-tech Skills Vision”).