ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


NVA slēdz līgumus par darba prakšu un subsidēto darba vietu projektu īstenošanu Latgalē

Šodien Rēzeknē Nodarbinātības valsts aģentūra un Latgales projektu ieviesēji parakstīs līgumus par projektu īstenošanas uzsākšanu. Nodarbinātības valsts aģentūru svinīgajā pasākumā pārstāvēs direktors Ringolds Beinarovičs, projektu īstenotājus sveiks arī labklājības ministre Dagnija Staķe. Līgumi tiks parakstīti pulksten 11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes rajona padomes zālē.

Latgalē tiks realizēts 21 Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais darba prakšu un subsidēto darba vietu projekts. Projektu ieviesēju vidū ir Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas rajona zemnieku saimniecība “Kurmīši”, Tilžas pagasta padome, SIA “Agroserviss D” no Balviem, Rēzeknes rajona padome, SIA “Arcus D” no Preiļiem un vēl daudzi citi uzņēmumi un pašvaldības. Latgalē jau vairākus gadus pastāv augsts bezdarba līmenis, un tieši tāpēc dotā iespēja bezdarbniekiem strādāt subsidētajās darba vietās un jauniešiem bezdarbniekiem iesaistīties darba praksēs pirmās pieredzes iegūšanai vērtējama īpaši atzinīgi.

Subsidēto darba vietu projektos tiek izveidotas darba vietas cilvēkiem, kas ilgstoši vai kāda sociāla riska dēļ nespēj atrast darbu, tādējādi veicinot viņu atgriešanos darba tirgū. Savukārt darba prakšu projektos jauniešiem, kas ieguvuši profesiju, bet nepietiekamas darba pieredzes dēļ nespēj iekārtoties darbā, tiek dota iespēja gūt pirmās iemaņas praktiskajā darbā. Projektu ietvaros strādās invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki un vecāki pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Daļu no projektos iesaistītajiem bezdarbniekiem projektu realizētāji paredzējuši pieņemt pastāvīgā darbā.

Trīs gadu laikā Latvijā tiks īstenoti 52 ESF līdzfinansēti darba prakšu un subsidēto darba vietu projekti, kuros nodarbināti 1154 bezdarbnieki. Kopumā projektiem atvēlēts apmēram 5,7 miljoni latu, no kuriem 75 – 80% līdzfinansēs ESF.

NVA ir ESF otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kura pārrauga darba tirgus pētījumu, darba prakšu vietu un subsidēto darba vietu projektus.

Papildu informācija:
NVA Eiropas Sociālā fonda departaments
7021801, e-pasts: esf@nva.lv
www.nva.gov.lv/esf


Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755
Fakss: 7270253
E-pasts: Iveta.Daine@nva.lv