ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


Trauksmes cēlējs

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana un reģistrācija Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

1. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:
1.1. izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūrā sagatavotu veidlapu, ko var lejuplādēt arī Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē;
1.2. rakstiski brīvā formā, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
1.3. mutiski.

2. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
2.1. ievietojot to Nodarbinātības valsts aģentūras 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
2.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@nva.gov.lv

2.3. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
2.4. nosūtot uz Nodarbinātības valsts aģentūras e-adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.5. nosūtot uz Nodarbinātības valsts aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.6. pa pastu (vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi).

3. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

4. Nodarbinātības valsts aģentūras lietvedībā nodarbinātie šo iekšējo noteikumu 2.4., 2.5. vai 2.6.punktā minētajos gadījumos, saņemot trauksmes cēlēja iesniegumu, kurā norādīts, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, nekavējoties to nodod reģistrēšanai kontaktpersonai.
5. Kontaktpersona nekavējoties reģistrē saņemto trauksmes cēlēja iesniegumu speciāli izveidotā reģistrā, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības dokumentu apstrādi noteiktās prasības.

 

Kontaktpersona:


Juridiskā departamenta

Tiesiskā nodrošinājumaun licencēšanas nodaļas

vadītāja vietnieks Aleksandrs Rudavins

tālr. 67021743

 

Trauksme@nva.gov.lv