ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.11.2019


Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu

 

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001
 
 

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem (jebkurai juridiskai vai fiziskai personai ar tiesībām nodarbināt) vai to deleģētiem pārstāvjiem konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu. Konsultācijā iekļauta informācija par šādām tēmām:

  • bezdarbnieku ar invaliditāti komunikācijas un nodarbināšanas specifika atbilstoši invaliditātes veidam (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura (t.sk. komunikācija ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi) u.c. invaliditāte);
  • komunikācijas barjeru un stereotipu mazināšana darba kolektīvā;
  • konfliktu un problēmsituāciju risināšana;
  • citi aktuālie jautājumi, kuri saistīti ar bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu.


 

Konsultāciju ilgums – 3 astronomiskās stundas.

Konsultācijas tiek organizētas, ja tām pieteikušies vismaz 3 darba devēji.

 
 

Konsultācijas īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.


Pieteikties konsultācijām aicinām tuvākajā NVA filiālē.