ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


ESF projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam" informē

 

ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001

 

2018.gada oktobrī notika darba devēju pieteikšanās atbalstam gados vecāku darbinieku darbspēju saglabāšanai un nepieciešamo prasmju pilnveidei, piedaloties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumos. Uzņēmumiem, iestādēm un pašvaldībām, kuru darbinieku vidū ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem, NVA piedāvāja iespēju veikt darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, kā arī izstrādāt uzņēmumam vai iestādei novecošanās pārvaldības plānu un atbalsta pasākumus saskaņā ar darbinieku individuālo novērtējumu.

 

Darba devēju interese bija liela, to apliecina iesniegto pieteikumu skaits. Kopumā dalībai projektā pieteicās 45 darba devēji: gan dažāda lieluma uzņēmumi, gan valsts un pašvaldības iestādes un institūcijas. Pārstāvētas dažādas nozares - apstrādes rūpniecība, transports, atkritumu apsaimniekošana, ūdens apgāde un citas.

 

Pakalpojuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” īstenošana pie darba devējiem tika uzsākta šī gada janvārī. Pirmo izvērtējumu rezultāti liecina, ka darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem ļoti nozīmīgi ir veselības uzlabošanas pasākumi, kā arī ikdienas darba pienākumu veikšana tādā darba vidē, kas mazina dažādu arodslimību pazīmju riskus.

 

2019.gada marta beigās saskaņā ar individuālo novērtējumu sāksies uzņēmumu darbinieku vecumā virs 50 gadiem iesaiste atbalsta pasākumos, tiks piedāvātas karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, veselības uzlabošanas aktivitātes. Savukārt darba devēji ar NVA atbalstu varēs pielāgot darba vietas atbilstoši vacāka gadagājuma nodarbināto vajadzībām, īstenot prasmju nodošanas un mentoringa pasākumus, lai uzņēmumi nezaudētu vērtīgus darbiniekus, kuriem ir liela darba pieredze. Darba ņēmēji vecumā virs 50 gadiem projekta ietvaros varēs apgūt arī jaunas darbam nepieciešamās prasmes.

 

ESF projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS). Projekta īstenošanas laikā atbalstu paredzēts sniegt 3 tūkstošiem nodarbināto personu vecumā 50 gadi un vairāk.