ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA apkopoja klientu aptaujas rezultātus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīkoja bezdarbnieku un darba meklētāju elektronisko aptauju par klientu apkalpošanas un NVA e-pakalpojumu kvalitāti. Paust savu viedokli tika uzaicināti ne vien NVA uzskaitē esošie reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, bet arī tie respondenti, kuriem vairs nav reģistrēta bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss.

Aptaujā noskaidrots, kurus informācijas avotus respondenti izmanto, lai iegūtu informāciju par NVA un tās pakalpojumiem. Izplatītākie informācijas ieguves avoti:
 • draugi/paziņas - 42%;
 • NVA tīmekļvietne - 35%;
 • NVA darbinieks (21%) un Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums -21%.


43% respondentu, kuri norādīja, ka ir izmantojuši NVA e-pakalpojumus, novērtēja tos kā labus. Par NVA e-pakalpojumiem uzzināja:

 • no NVA darbinieka - 60%;
 • NVA tīmekļvietnē - 46%;
 • no draugiem/paziņām - 19%.


Biežāk izmantotie e-pakalpojumi:

 • vakanču meklēšana - 87%;
 • e-apmācība “Finanšu pratība” - 36%;
 • pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam - 34%.


Respondenti, kuri neizmantoja NVA e-pakalpojumus, kā iemeslu norādīja:

 • nezināšanu par e-pakalpojumiem - 41%;
 • patīk klātienes kontakts ar NVA darbinieku – 27%;
 • cits iemesls – 16%.


Respondenti, kuri neizmantoja e-pakalpojumus, norādīja, ka ieinteresētu tādi NVA e-pakalpojumi kā:

 • vakanču meklēšana – 61%;
 • pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam – 32%;
 • CV izveidošana vai aktualizācija – 20%.


Biežāk lietot NVA e-pakalpojumus elektroniski iedrošinātu:

 • NVA darbinieka individuāla konsultācija un praktiska palīdzība e-pakalpojuma lietošanā – 37%;
 • informatīvie materiāli par NVA e-pakalpojumu lietošanu – 31%;
 • cits iemesls – 19%.


50% respondenti atzina, ka viņiem nav nepieciešams NVA darbinieku atbalsts e-pakalpojumu lietošanā, savukārt 37% respondentu norādīja, ka NVA darbinieks ir palīdzējis uzsākt lietot e-pakalpojumus.

Respondentiem lūdzām novērtēt ne vien NVA e-pakalpojumus, bet arī darbinieku prasmes. Iegūtie rezultāti liecina, ka:

 • 56% respondentu NVA darbinieku prasmes izskaidrot situāciju darba tirgū un sniegt informāciju par brīvajām darba vietām novērtēja kā augstas, 38% uzskata, ka NVA darbinieku konsultēšanas prasmes ir vidējas;
 • NVA darbinieku prasmes sniegt informāciju par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem augstu novērtējuši 70% respondentu, 27% respondentu šīs prasmes novērtējuši kā vidējas;
 • NVA darbinieku prasmes sniegt informāciju par NVA pakalpojumiem 68% respondentu novērtējuši augstu, 27% - vidēji;
 • 86% respondenti uzskata, ka NVA ir saņēmuši laipnu apkalpošanu.


Vērtējot, vai NVA darbinieku sniegtā informācija bija noderīga, respondentu sniegtās atbildes sakrita ar vērtējumu, kāds tas bija pirms gada:

 • 66% respondentu atbildēja, ka informācija bija noderīga;
 • 29% respondentu atzinuši, ka informācijas noderīgums bija atkarīgs no tēmas.


Apkopojot atbildes uz jautājumu, vai NVA filiālē izvietotā informācija (informatīvajos stendos pie sienas; bukletu stendos; uz galdiem) bija labi saprotama un uztverama, secināms, ka:

 • 58% respondentu informācija šķitusi saprotama;
 • 38% respondentu filiālē izvietotajai informācijai nav pievērsuši uzmanību.


Paldies par aptaujai veltīto laiku, ierosinājumiem un priekšlikumiem! Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs.