ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


NVA turpina pieņemt darba devēju pieteikumus mentoringa aktivitātēm Latvijā strādājošo Igaunijas iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošanai

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Valmieras filiāle turpina pieņemt darba devēju pieteikumus sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” mentoringa aktivitātēm, kas tiek īstenotas, lai paaugstinātu Latvijā strādājošo Igaunijas iedzīvotāju konkurētspēju pārrobežu darba tirgū, pilnveidojot viņu profesionālās zināšanas un komunikācijas prasmes. Mentoringa aktivitātēm aicinām pieteikties tos darba devējus, kuri nodarbina Igaunijas iedzīvotājus.

 

Mentoringa aktivitāšu ilgums vienam nodarbinātajam - līdz četriem mēnešiem. Darbinieks no Latvijas, kurš mentorēs savu kolēģi no Igaunijas, saņems atalgojumu - 180 eiro mēnesī par viena darbinieka mentorēšanu, tātad atalgojuma apmērs četru mēnešu laikā kopumā var būt līdz 720 eiro.

 

Kā darba devējam pieteikties mentoringa aktivitātēm?
1. solis:

NVA mājaslapas sadaļā Darba devējiem„Valka – Valga mobilitāte” mentorings jāsameklē un jāaizpilda veidlapas:

  • Pieteikums
  • Apliecinājums
  • Uzskaites veidlapa atbalsta piešķišanai

2. solis:
Aizpildītās veidlapas jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA Valmieras filiālei vai NVA Valmieras filiāles Smiltenes klientu apkalpošanas centram, vai NVA Valmieras filiāles Valkas klientu apkalpošanas centram. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Kontakti”.

 

Detalizētāku informāciju par „Valka – Valga mobilitāte” mentoringa aktivitātēm var saņemt, sazinoties ar NVA Valmieras filiāles vadītāju Agru Spurdziņu (tālr. 64224241, mob.tālr. 26127241, e-pasts Agra.Spurdzina@nva.gov.lv).