ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.04.2020


Sekmēt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu

NVA direktore Evita Simsone un NVA direktora vietniece Aiga Balode 7.martā piedalījās sieviešu godināšanas pasākumā “Sieviete – profesionāla autovadītāja”, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēka. Šo pasākumu sadarbībā ar partneriem rīkoja smago automašīnu uzņēmums “Volvo Trucks”, lai pievērstu sabiedrības uzmanību tēmai – sieviete kā profesionāla autovadītāja.


       
“NVA reģistrēto bezdarbnieku skaitā sieviešu īpatsvars šobrīd ir 55%. Sievietes ļoti aktīvi izmanto NVA pakalpojumus, visu NVA mācību un nodarbinātības pasākumu dalībnieku vidū sievietes ir vairākumā, tostarp profesionālo un neformālo izglītības programmu apguvē un atbalsta pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. NVA neformālās izglītības ietvaros pērn autovadīšanu apguva 126 sievietes, traktortehniku – 39, bet 2 sievietes mācījās vadīt elektrokāru. To profesiju vidū, kurās iekārtojas darbā mūsu klientes pēc bezdarba perioda ir gan automobiļa, taksometra, mikroautobusa, tramvaja, trolejbusa, traktora un autoceltņa vadītājs, gan arī kravas automobiļa un vilcējautomobiļa vadītājs,” pasākuma dalībniekus informēja NVA direktore Evita Simsone.

 

 

Savā Facebook kontā Evita Simsone šodien raksta: "Šajā nedēļā man ir bijusi iespēja piedalīties diskusijās par sievietes lomu darba tirgū Latvijā, arī profesijās, kurās tradicionāli nav bijis liels nodarbināto sieviešu skaits, piemēram, tālbraucējas šoferes profesijā. Lepojos, ka ar NVA atbalstu izdodas lauzt stereotipus par sievietes iespējām mūsdienu dinamiskajā darba tirgū. Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā sveicu visas sievietes, īpaši manas kolēģes - lai izdodas īstenot iecerēto arī darba vidē."

Mūsu valsts politiskais mērķis dzimumu līdztiesības jomā ir integrētas, mērķtiecīgas un efektīvas nozaru politikas īstenošana, ievērojot sieviešu un vīriešu tiesības, iespējas un vajadzības, sekmējot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē. Savus pakalpojumus klientiem NVA piedāvā, nelokami ievērojot dzimumu vienlīdzības principu. Izmantojot individuālo pieeju, karjeras konsultanta un citu nepieciešamo speciālistu palīdzību, ņemot vērā cilvēka vajadzības, spējas, intereses un pieprasījumu darba tirgū tiek piedāvātas tieši konkrētam cilvēkam vispiemērotākās atbalsta aktivitātes, tostarp apmācību vai nodarbinātības pasākumi, lai padarītu klientu konkurētspējīgu darba tirgū.

 


____________________
Uzziņa: Šī gada februāra sākumā NVA bija reģistrēts 61951 bezdarbnieks, to skaitā 34164 sievietes jeb 55.1% no bezdarbnieku kopskaita. 41,4% NVA reģistrēto sieviešu ir ieguvušas tikai vispārējo vidējo izglītību (24,8%), pamatizglītību (14,5%) vai nav ieguvušas pamatizglītību (2,1%), profesionālā izglītība ir 32,9% sieviešu bezdarbnieču, augstākā izglītība – 25,6%. Vairāk nekā pusei (53%) sieviešu bezdarbnieču bezdarba ilgums ir līdz 6 mēnešiem, taču 25,8% bez darba ir ilgstoši – ilgāk nekā gadu. 39% sieviešu bezdarbnieču ir vecumā 50 gadi un vairāk, to skaitā 15,8% - pirmspensijas vecumā. 4339 sievietēm bezdarbniecēm (12,7%) ir invaliditāte. 2018.gadā darbā iekārtojās kopumā 63633 NVA reģistrētie bezdarbnieki, to skaitā 33772 sievietes.