ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – ES fondu projektu departamenta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) vecākā/s eksperta/es (1 amata vieta uz noteiktu, uz projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes;
 • Analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • Vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • Datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku.


Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:
nodrošināt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu amata kompetences ietvaros Aģentūras struktūrvienībās un filiālēs; sagatavot informāciju izskatīšanai aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu komisijā; analizēt un kontrolēt datus par projektu aktivitāšu īstenošanu; sniegt metodisku atbalstu un konsultācijas projekta personālam; pildīt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” procesa īpašnieka pienākumus; piedalīties subsidēto darba vietu izveides procesa kontrolē.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas, Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi “SDB_vecākais_eksperts”. Informācija pa tālruni 67021841 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.