ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


Apkopoti darba devēju aptaujas rezultāti par NVA sniegtajiem pakalpojumiem

Lai izzinātu darba devēju vajadzības un pilnveidotu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus, 2018.gada novembrī tika rīkota elektroniska darba devēju aptauja, kurā piedalījās 437 respondenti. 36% aptaujas dalībnieku bija uzņēmumu īpašnieki, 26% - augstākā līmeņa vadītāji, 24% - personāla daļas vadītāji un personāla direktori. NVA bija svarīgi noskaidrot, kā darba devēji vērtē līdzšinējo sadarbību, piedāvāto pakalpojumu klāstu, to efektivitāti, piemērotību un atbilstību darba devēju vajadzībām.

 


Aptaujas rezultāti liecina, ka 91% respondentu līdzšinējo sadarbību ar NVA vērtē pozitīvi.  

 

 Kopējais sadarbības novērtējums
 

NVA piedāvāto pakalpojumu klāstu atzinīgi novērtējuši 97% aptaujāto, ne gluži apmierināti vai neapmierināti bija 3% aptaujas dalībnieku. 94% respondentu bija apmierināti ar NVA pakalpojumu efektivitāti, savukārt 93% aptaujāto bija apmierināti ar pakalpojumu atbilstību un piemērotību darba devēju vajadzībām.

 

Pakalpojumu klāsta, pakalpojumu efektivitātes, to atbilstības un piemērotības darba devēju vajadzībām novērtējums


Aptaujas dati liecina, ka pieprasītākie NVA pakalpojumi ir vakanču ŗeģistrācija CV un vakanču portālā (izmantojuši 79% respondentu), e-pakalpojumi pašapkalpošanās portālā (izmantojuši 77% respondentu), valsts vai ES līdzfinansēto subsidēto darba vietu izveide bezdarbniekiem (izmantojuši 68% respondentu) un vajadzīgo darbinieku atlases pakalpojumi (izmantojuši 63% respondentu). Vairāk nekā divas trešdaļas no darba devējiem ir ieinteresēti izmantot NVA pakalpojumus arī turpmāk.

 

Respondentu izmantotie Aģentūras pakalpojumi

 

Pieprasīti pakalpojumi ir Praktiskā apmācība pie darba devēja un bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma. Saņemt praktiskās apmācības organizēšanas atbalstu, lai sagatavotu un apmācītu bezdarbnieku savā uzņēmumā, plāno 67% respondentu, bet nav ieinteresēti 33%. Pieteikt mācības, lai NVA pēc darba devēja pieprasījuma veiktu bezdarbnieku sagatavošanu uzņēmumam nepieciešamājā profesijā, plāno 64% respondentu, nav ieinteresēti šajā pakalpojumā 36%.

 

  Interesē/plāno izmantot
 

Darba devēju aptaujas rezultāti liecina, ka NVA darbinieki spēj nodrošināt kvalitatīvu profesionālo palīdzību klientiem un sniedz pietiekamu informācijas apjomu. Apkopojot aptaujas rezultātus, redzams, ka 86% respondentu ir pilnībā apmierināti vai apmierināti ar NVA darbinieku sniegumu, 10% ir drīzāk apmierināti, bet tikai 4% bija drīzāk neapmierināti un neapmierināti.

 

  Aģentūras darbinieku snieguma kopējais novērtējums

Ar darbinieku sniegtās informācijas apjomu, izklāstu un prasmēm nodrošināt praktisku palīdzību apmierināti un pilnībā apmierināti ir 83% respondentu. Respondenti augstu ir novērtējuši NVA darbinieku komunikācijas un sadarbības prasmes – 89% ir pilnībā apmierināti un apmierināti. Arī NVA darbinieku profesionalitāte un kompetence tikusi augstu novērtēta - apmierināti un pilnībā apmierināti ir 87%.

 Aģentūras darbinieku snieguma novērtējums

NVA pakalpojumu pilnveidošanai aptaujas dalībnieki iesaka veicināt informācijas apmaiņu starp NVA un uzņēmējiem par NVA piedāvātajām iespējām, piemēram, automātiski izsūtīt informāciju darba devējiem par NVA aktualitātēm. Darba devēji norāda, ka pirms bezdarbnieka iesaistes nodarbinātības pasākumā būtu rūpīgi jāizvērtē viņa motivācija iegūt prasmes konkrētā profesijā un vēlme turpināt darba attiecības ar darba devēju, kā arī veselības stāvokļa atbilstība veicamajiem pienākumiem. Tāpat ieteikts pilnveidot CV un vakanču portālu un tajā ievietotos darba sludinājumus publicēt arī sociālajos medijos un ziņu portālos. Daudzi darba devēji izmantojuši iespēju pateikties par NVA darbu un ieteikuši strādāt tikpat labi arī turpmāk.

 

2018.gadā kopumā 7019 darba devēji sadarbojās ar NVA, reģistrējot brīvās darba vietas vai piedaloties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Daudzi darba devēji izmantoja vairākus NVA pakalpojumus. 6030 darba devēji pērn bija pieteikuši kopumā 88492 brīvās darba vietas, 1520 darba devēji iesaistījās subsidētās nodarbinātības pasākumos, 121 darba devējs piedalījās bezdarbnieku apmācību pasākumos “Apmācība pie darba devēja” un “Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”.