ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


NVA piedalās starptautiskā projekta “Dažādo kultūru riski multinacionālajās organizācijās” īstenošanā

 


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniegs informatīvu atbalstu biedrībai “Patvērums “Droša māja” projekta “Dažādo kultūru riski multinacionālajās organizācijās” (Cultural risk in the organisation in the globalisation era- competences vs. Reality) īstenošanas laikā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību globalizācijas ietekmei uz darba kultūru. Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1.oktobra līdz 2020. gada 30.septembrim ar Eiropas Savienības programmas ERASMUS atbalstu.

 

Globalizācijas ietekmē strauji palielinās personu mobilitāte, un migrācijas rezultātā arvien vairāk vienā darba kolektīvā strādā dažādu kultūru speciālisti. Pētījumi liecina, ka multinacionālās organizācijās var pastāvēt dažādi riski, kas kavē organizācijas attīstību - atvērtības trūkums, vietējās valodas un tradīciju nezināšana, punktualitātes trūkums un citi.

 

Projekta “Dažādo kultūru riski multinacionālajās organizācijās” mērķis ir novērst iespējamo konfliktsituāciju rašanos, izstrādājot dažādus informatīvos materiālus un tiešsaistes interaktīvo mācību programmu. Projektu palīdzēs realizēt Polijas Tehnoloģiju pētniecības institūts (Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute), Itālijas pieaugušo izglītības organizācija (Training 2000), Kipras biznesa organizācijas pieaugušo izglītības jomā (DIPA Business Solutions LTD) un Koventrijas Universitāte (Coventry University) no Lielbritānijas.

Papildus projektā ir iesaistītas divas nevalstiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātām grupām – “FILOKALIA” un “The Pro Humanum Association’s”. Projektā īstenošanā piedalās arī Itālijas uzņēmums „Pezāro un Urbino amatniecības un mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija” (Confederazione Nazionale dell' Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pesaro e Urbino), kas sniedz atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.