ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


Apkopoti NVA akcijas “Karjeras dienas darba meklētājiem” rezultāti

No šī gada 29.oktobra līdz 2.novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visā Latvijā pirmo reizi rīkoja akciju “Karjeras dienas darba meklētājiem”, lai NVA reģistrētie bezdarbnieki, darba meklētāji un NVA nereģistrētie interesenti varētu saņemt padziļinātu informāciju par aktuālo situāciju vietējā darba tirgū, uzzināt par reģionā nozīmīgām tautsaimniecības nozarēm un brīvajām darba vietām, kā arī praktiski sagatavoties darba intervijai un iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām savā reģionā.

 

Akcijas “Karjeras dienas darba meklētājiem” laikā padziļinātu un praktisku atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā saņēmuši kopumā ap 3,5 tūkstošiem darba meklētāju, to skaitā ap 3 tūkstošiem NVA reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju. Akcijā piedalījās ap 190 darba devēju un biznesa atbalsta organizāciju pārstāvju, tostarp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), pašvaldības biznesa inkubatoru, valsts akcijas sabiedrības “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” un citu organizāciju pārstāvji.

 

Akcijas laikā visās NVA filiālēs darba meklētājiem tika piedāvātas šādas aktivitātes:

  • "Darba iespējas mūsu reģionā" - tikšanās ar reģiona darba devējiem;
  • "Darba interviju simulācijas" - individuālās un grupu nodarbības sagatavošanai darba pārrunām, lomu spēles;
  • "Izveido savu darbavietu pats!" - par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.

Aktivitātē "Darba iespējas mūsu reģionā" kopumā piedalījās vairāk nekā 2 tūkstoši darba meklētāju un 140 darba devēju. Šīs aktivitātes laikā NVA filiāļu vadītāji un darba devēji, kuri pārstāvēja reģionā nozīmīgās tautsaimniecības nozares, informēja darba meklētājus par situāciju reģionālajā darba tirgū, nozarē un aktuālajām brīvajām darbavietām. Kopumā akcijas laikā darba meklētājiem tika piedāvātas vairāk nekā pusotrs tūkstotis brīvo darbavietu. Lielākais darbaspēka pieprasījums - aizsardzības, klientu apkalpošanas, autopārvadājumu un autobūves nozarēs.

 

Akcijas gaitā daudzās NVA filiālēs tika novērota liela tās dalībnieku ieinteresētība un aktivitāte, notika profesionālas un konstruktīvas darba devēju un darba meklētāju sarunas, piemēram, darba meklētāju tikšanās laikā ar autopārvadājuma nozares pārstāvjiem NVA Rīgas reģionālajā filiālē. Pēc uzņēmumu prezentācijām darba meklētājiem bija iespēja aizpildīt un iesniegt darba devējiem pieteikumu anketas. NVA Aizkraukles filiālē darba meklētāju tikšanās ar darba devējiem, kuri piedāvāja šuvēju vakances, noslēdzās ar uzņēmuma apmeklējumu un ekskursiju, radot iespēju potenciālajiem darba ņēmējiem iepazīties ar darba vidi. Vairākas NVA filiāles ziņoja, ka darba meklētāji un darba devēji akcijas laikā bija vienojušies par darba attiecību vai darba prakses uzsākšanu.

 

Aktivitātē "Darba interviju simulācijas" kopumā piedalījās vairāk nekā 650 darba meklētāju: grupu treniņos – vairāk nekā 300 un individuālajās nodarbībās – vairāk nekā 350. Grupu treniņš ilga 3 stundas un ietvēra teorētisko daļu (prezentācija, darbs ar sadales materiāliem) un praktiskās nodarbības (lomu spēles). Individuālo treniņu apmeklētāji kopā ar karjeras konsultantu sagatavoja un izvērtēja pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstule) izvēlētajām vakancēm un simulēja darba intervijas, izspēlējot gan darba devēja, gan darba ņēmēja lomu.

 

NVA Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas eksperte Jeļena Šaitere stāsta: “Šī jaunā aktīvās karjeras konsultēšanas forma sniegusi gandarījumu gan apmeklētājiem, gan pašiem karjeras konsultantiem, kuri vēroja sava darba rezultātus treniņa nobeigumā - iedrošinātus un iedvesmotus klientus. Mainoties "darba devēja" un "darba ņēmēja" lomām, dalībnieki varēja labāk iejusties abu atveidoto tēlu “ādā” un izprast, kā darba intervijā jāveido veiksmīga komunikācija. Treniņu laikā tika analizēta verbāla un neverbāla komunikācija (žesti, mīmika), lai sniegtu kompetentas rekomendācijas dalībniekiem komunikācijas pilnveidei savas pieredzes un prasmju prezentēšanā. Karjeras konsultanti atzīmējuši, ka darba intervijas simulācija ļauj atraisīt kautrīgākos klientus, būtiski uzlabot lietišķās komunikācijas prasmes, bet individuālajā treniņā - arī pilnveidot prasmes pieteikumu dokumentu sagatavošanā. Daži konsultanti atzīmē, ka simulācijas treniņus bija vieglāk pieņemt gados jaunākiem cilvēkiem, tomēr darba procesā tajā aktīvi iesaistījās arī pieaugušie.”

Pasākumā "Izveido savu darbavietu pats!" kopumā piedalījās vairāk nekā 1 tūkstotis apmeklētāju un 58 biznesa atbalsta organizāciju pārstāvju. Vairākās NVA filiālēs bija novērojama ļoti liela cilvēku ieinteresētība informācijā par valsts atbalstu biznesa uzsākšanai. Ap 200 apmeklētāju piedalījās karjeras konsultācijās, lai noskaidrotu savas iespējas uzņēmējdarbības jomā.

 

“Kā labo praksi var minēt aktivitātes norisi, piemēram, NVA filiālēs Ludzā un Siguldā. NVA Ludzas filiāles karjeras konsultante uzstājās ar prezentāciju "Vai man ir potenciāls kļūt par uzņēmēju?", tās laikā darba meklētāji konsultanta vadībā izvērtēja, vai viņiem piemīt uzņēmējam raksturīgas personības iezīmes. Iedvesmoja un motivēja AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" sniegtie labās prakses piemēri un informācija par atbalstu biznesa iesācējiem, kas ir īpaši svarīgi Latgales reģionam, kur ir liels reģistrēto bezdarbnieku skaits. NVA Siguldas filiāle pasākumā "Izveido savu darbavietu pats!" iesaistīja trīs veiksmīgus uzņēmējus, kuri bija saņēmuši NVA atbalstu, viņi dalījās savā pieredzē uzņēmējdarbības uzsākšanā. Pasākumā piedalījās arī Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, biedrības “Cerību spārni” un sociālā uzņēmuma “Visi var!” vadītāja, kura uzsvaru liku uz sociālās uzņēmējdarbības iespējām reģionā. Par aktivitātes "Izveido savu darbavietu pats!" svarīgumu un vēlmi turpināt iesākto sadarbību ziņoja praktiski visas NVA filiāles,” secina Jeļena Šaitere.

 

Akcijas “Karjeras dienas darba meklētājiem” formāts palīdzējis darba meklētājiem rast risinājumus dažādiem ar darba atrašanu un karjeras veidošanu saistītajiem jautājumiem: iepazīt aktuālo situāciju vietējā darba tirgū, uzzināt, kādas vakances reģionā tie piedāvātas, pilnveidot lietišķās komunikācijas prasmes un noskaidrot savas spējas un iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Izvērtējot akcijas norises rezultātus un tās devumu darba meklētāju praktiskajā atbalstā, veicinot nodarbinātību reģionālajā līmenī, kā arī ņemot vērā darba devēju un darba meklētāju atsaucību un ieinteresētību, NVA arī nākamajā gada rīkos “Karjeras dienas darba meklētājiem”, lai tās kļūtu par ikgadējo NVA tradīciju.