ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.05.2020

270. “Datu aizsardzības pakalpojumu iepirkšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/36

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
07.12.2018. Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 18.decembris, plkst.11:00 Iepirkuma priekšmets ir datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu iepirkšana atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajam


no līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums


 Līgums 

 

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (14.12.18.)

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (13.12.18.)

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (12.12.18.)

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu (11.12.18.)

 

 

Kontaktpersona:

Ieva Kantika; e-pasts: Ieva.Kantika@nva.gov.lv