ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis decembrī Latvijā bija 6,5%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2006.gada decembra beigās bija 6,5% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar 2006.gada novembri, samazinājies par 0,1 procenta punktu. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2006.gada decembra sākumā bija 69705, decembra beigās – 68944 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 761 cilvēku.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), decembrī bija 6,2%.

2006.gada decembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6802 personām, tas ir par 757 personām mazāk nekā 2006.gada novembrī.

Pastāvīgā darbā decembrī iekārtojās 2876 bezdarbnieki, no tiem 559 ilgstošie bezdarbnieki. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2006.g. decembrī tika iesaistīti 11253 bezdarbnieki.

2006.gada decembrī NVA filiālēs darba devēji pieteica 4651 brīvo darba vietu.
Decembrī bezdarba līmenis samazinājies 13, palicis nemainīgs 13, bet pieaudzis 7 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis decembrī reģistrēts: Rīgas rajonā - 4,8%, Ogres rajonā – 5,0%, Saldus rajonā – 5,2%, Tukuma rajonā – 5,2%, Cēsu rajonā – 5,4%, Bauskas rajonā – 5,6%, Valmieras rajonā – 5,6%, Jelgavas rajonā – 5,8%, Talsu rajonā – 5,9%, Limbažu rajonā – 6,3%, Ventspils rajonā – 6,4%, Alūksnes rajonā – 7,4%, Gulbenes rajonā – 7,4%, Aizkraukles rajonā – 8,2%, Madonas rajonā – 8,3%, Jēkabpils rajonā – 8,4%, Liepājas rajonā – 8,4%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis decembrī bija Rīgā 3,8%, Jelgavā – 4,9%, Ventspilī – 5,4%, Jūrmalā - 5,5%, Daugavpilī – 6,7%, Liepājā – 6,5%. Decembrī bezdarba līmenis Rēzeknē bija 10,0%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: decembrī Ludzas rajonā tas bija 23,4%, Rēzeknes rajonā – 22,6%, Krāslavas rajonā – 18,4%, Balvu rajonā – 17,9%, Preiļu rajonā – 16,5%, Daugavpils rajonā – 14,1%.

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728
Dainis Jukonis@nva.gov.lv