ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


NVA rīko klientu aptauju

No š. g. 29. novembra līdz 20. decembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko klientu aptauju, lai noskaidrotu un izvērtētu bezdarbnieku un darba meklētāju viedokli par NVA darbību un pakalpojumiem. Aptauja norisināsies elektroniski NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/. Klienti e-pastā saņems individuālu NVA uzaicinājumu piedalīties aptaujā.

 

Viens no aptaujas mērķiem ir noskaidrot klientu viedokli par NVA e-pakalpojumiem. Respondentiem jānovērtē arī NVA darbinieku prasme izskaidrot jautājumus par bezdarbnieka un darba meklētāja tiesībām, pienākumiem un NVA pakalpojumiem. Aptaujā klienti aicināti minēt veidus, kādos tie izmanto NVA pakalpojumus – klātienē vai elektroniski.

Iepriekšējos gados atbilžu iesniegšanā aktīvi iesaistījās vairāki tūkstoši respondentu, ne vien izvērtējot NVA pakalpojumus un klientu apkalpošanu, bet arī izsakot priekšlikumus darba kvalitātes uzlabošanai. Arī šogad aptaujas dalībniekus aicinām sniegt ierosinājumus un priekšlikumus par NVA sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un pilnveidi.

 

Lai piedalītos aptaujā, ir nepieciešams autorizēties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā. Autorizācijai veicamo darbību secība ir šāda:
1. interneta pārlūka laukā ievadiet adresi http://www.nva.gov.lv/;
2. klikšķiniet uz komandpogas CV un vakanču portāls lapas labajā pusē.

 

Pēc autorizācijas ar http://www.latvija.lv/ piedāvātajiem veidiem klikšķiniet uz sadaļas PROFILS - ANKETAS un aizpildiet Klientu apmierinātības aptaujas anketu.

 

 

Paldies jau iepriekš par aptaujai veltīto laiku!