ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020

268. Tirgus izpēte “Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, tirgus izpētes identifikācijas Nr. NVA 2018/CA-59

Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Tirgus izpētes priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 4.decembris, plkst.11:00 Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātajiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu.


no 2019. gada 2. janvāra līdz brīdim, kad tiek izlietots Tehniskās specifikācijas 3.5.apakšpunktā norādītais apjoms (cilvēkmēneši), bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 30. decembrim.


Tirgus izpētes instrukcija

1. pielikums Tehniskā specifikācija

2. pielikums Pieteikums

3. pielikums Filiāļu un pārstāvniecību saraksts

4. pielikums Finanšu piedāvājums

 


 

Kontaktpersona:
Liene Jaunušāne; e-pasts: Liene.Jaunusane@nva.gov.lv