ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


NVA rīko darba devēju aptauju, lai sagatavotu darba tirgus īstermiņa prognozes 2019.gadam

Projekts Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”Lai sagatavotu darba tirgus īstermiņa prognozes 2019.gadam, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk darba devēju aptauju, ko ESF projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros veic SIA “RAIT Custom Research Baltic”. Aptauja notiek no 2018. gada 20.novembra līdz 2019.gada 25.janvārim.

 

Aicinām darba devējus aktīvi iesaistīties aptaujā un sniegt atbildes uz anketas jautājumiem! Aptaujas veicēji ar darba devējiem sazināsies un jautājumus uzdos gan elektroniski, gan pa tālruni.

 

Šāda darba devēju aptauja notiek ik gadu. Iepriekšējā aptauja tika veikta 2018.gada sākumā.


Darba devēju aptaujas mērķis ir nodrošināt NVA ar datiem darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai ekonometriskajā modelī, lai izzinātu darba tirgus vajadzības un koriģētu prognozes, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu un atlaišanu. Darba devēju aptaujā tiek noskaidrots, kādās profesiju grupās un kādos reģionos tuvākā gada laikā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus. Papildus darba devēju aptaujā tiek noskaidrots ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) neaizpildīto vakanču skaits uzņēmumā pēdējā gada laikā, norādot, kādās profesiju grupās ilgstoši neaizpildītas vakances ir bijušas, un vakanču neaizpildīšanas iemeslus.

 

______

Uzziņa:
Darba tirgus īstermiņa prognozes pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences – jaunu darba vietu palielinājumu vai samazinājumu. Uzklikšķinot uz katras profesiju grupas, atveras logs, kurā var saņemt arī papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu profesijā (NVA dati). Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Prognozēs netiek iekļautas vakances, kas radušās darbaspēka rotācijas dēļ.

Pēc katras darba devēju aptaujas tiek sagatavoti ziņojumi, kur var iepazīties ar darba devēju aptaujas rezultātiem pilnā apjomā. 2018.gada sākumā veiktās darba devēju aptaujas ziņojums pieejams šeit: http://www.nva.gov.lv/docs/31_5acf4e20c29b45.02339517.pdf.