ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.06.2020


Dublinā notiks remigrācijas iespējām veltīts pasākums “Ar Īrijas pieredzi Latvijā”

 

 ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un direktora vietniece Kristīne Stašāne 10.novembrī Īrijas galvaspilsētā piedalīsies informatīvajā sesijā par remigrācijas iespējām un iniciatīvām “Ar Īrijas pieredzi Latvijā”, kurā informēs par situāciju Latvijas darba tirgū, NVA un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES pakalpojumiem un atbalstu ar remigrāciju saistītajos jautājumos. Evita Simsone un Kristīne Stašāne Dublinā tiksies ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Īrijā Jāni Sīli un Latvijai valstspiederīgo kopienas Īrijā pārstāvjiem, lai apspriestu līdzšinējo un turpmāko sadarbību.

 

Ar latviešu kopienas organizācijām ārvalstīs un vēstniecībām NVA sadarbojas regulāri, tiek rīkotas tikšanās ar ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri apsver domu tuvākā vai tālākā nākotnē atgriezties Latvijā. Tā, piemēram, šī gada 29.maijā NVA direktore Evita Simsone, NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne un NVA īstenotā ESF projekta "EURES tīkla darbība Latvijā" vadītāja Līga Baufale Stokholmā tikās ar latviešu diasporas pārstāvjiem Zviedrijā, Latvijas vēstniecības telpās tika rīkots NVA un EURES pasākums „No vārdiem pie darbiem - iespējas ar Zviedrijas pieredzi Latvijā.” 27.oktobrī NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne Latvijas vēstniecībā Apvienotajā Karalistē piedalījās ikgadējā latviešu kopienu organizāciju Apvienotajā Karalistē pārstāvju sanāksmē. Līdzīgi pasākumi tiks organizēti arī turpmāk, prioritāri aptverot tās Eiropas valstis, kurās dzīvo un strādā visvairāk latviešu.

 

Lai latviešu diasporu ārvalstīs informētu par situāciju Latvijas darba tirgū un sekmētu NVA pakalpojumu atpazīstamību, tiek īstenoti dažādi publicitātes pasākumi, tostarp NVA preses relīžu kontaktu sarakstam pievienotas latviešu portālu anglobalticnews.co.uk un baltic-ireland.ie e-adreses, līdz ar to visas NVA svarīgākās preses relīzes tiek operatīvi nosūtītas arī šiem latviešu kopienas portāliem Īrijā un Lielbritānijā. Vismaz 2 reizes gadā latviešu kopienu medijiem un organizācijām visā pasaulē tiek nosūtītas preses relīzes par situāciju un pieprasījumu Latvijas darba tirgū un NVA CV un vakanču portāla iespējām.

 

Ir izveidoti un izplatīti NVA EURES informatīvie materiāli latviešu valodā (infografika un buklets) ”Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā”, kā arī buklets angļu valodā ”Living and working in Latvia” par dzīves un darba apstākļiem Latvijā tiem darba meklētājiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, piemēram, Latvijas valstspiederīgo laulātie ārvalstnieki vai ārvalstīs izaugušie un tur izglītību ieguvušie Latvijas valstspiederīgo bērni. Informatīvie materiāli pieejami gan digitālā, gan drukātā formā. NVA speciālisti, tostarp EURES tīkla ietvaros, diasporas pārstāvjiem un darba meklētājiem sniedz konsultācijas par darba tirgu, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā. NVA tīmekļvietnes EURES lapā regulāri tiek aktualizēta informācija sadaļā ”Dzīvošana un darbs Latvijā”.

 

Latvijai piederīgo kopienu pārstāvjiem ir iespēja attālināti izmantot NVA pakalpojumus tiešsaistē, piemēram, iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai iesniegt elektroniski, aizpildot NVA tīmekļvietnē ievietotu veidlapu, vai meklēt piemērotu darbu Latvijā, izmantojot NVA CV un vakanču portālu, kurā var gan sekot brīvo darba vietu un atalgojuma piedāvājumiem jebkurā Latvijas reģionā, gan izveidot savu CV un pieteikties interesējošām vakancēm. Latvijai piederīgo diasporu pārstāvji ārvalstīs tiešsaistē var gūt priekšstatu arī par aktuālajām tendencēm Latvijas darba tirgū, tostarp uzzināt, izmantojot NVA e- pakalpojumu “Darba tirgus prognozes”, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus.