ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Apvienoti NVA Rīgas reģionālās filiāles klientu apkalpošanas centri

Piektdien, 12.janvārī, pulksten 16.00 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs atklās Rīgas reģionālās filiāles izremontētās telpas Jēzusbaznīcas ielā 11, kur tiks izveidots jauns – Centrālais klientu apkalpošanas centrs (KAC). Lai uzlabotu sadarbību ar klientiem, kā arī optimizētu filiālē notiekošos procesus, nākamās nedēļas sākumā apvienosies Rīgas Ziemeļu rajona, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centri, kā arī Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs (līdz šim - Daugavpils iela 31). Reorganizāciju veicināja arī Kurzemes KAC (līdz šim – Stūres iela 3) telpu sliktais tehniskais stāvoklis, kā arī šī centra neērtā atrašanās vieta, kas apgrūtināja klientu nokļūšanu.

Centrālais KAC atradīsies pirmā stāva un daļēji arī otrā stāva rekonstruētajās telpās Jēzusbaznīcas ielā 11. Līdz 20.janvārim tiks pilnībā pabeigta pārvākšanās uz jaunajām telpām Jēzusbaznīcas ielā 11. No 20.janvāra arī Darba informācijas kabinets atgriezīsies savās telpās turpat, Jēzusbaznīcas ielā 11, un būs mūsdienīgāks, aprīkots ar papildus datoriem.

NVA Rīgas reģionālās filiāles Centrālā KAC telpu rekonstrukcija veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas projekta „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas operativitātes uzlabošana” ietvaros. Rekonstrukcijas laikā izremontētas klientu pieņemšanas telpas ēkas 1.stāvā un palīgtelpas pagrabstāvā, kā arī atjaunotas inženierkomunikācijas. Telpas pielāgotas personām ar kustību traucējumiem. ERAF finansējums ieguldīts arī klientu pieņemšanas telpas aprīkošanā. Kopējās remontdarbu izmaksas – LVL 422 363,68.

Nodarbinātības valsts aģentūra, pateicoties ERAF finansējumam, 2006.gadā nodrošinājusi prasībām atbilstošus darba apstākļus un vienlaikus uzlabojusi klientu apkalpošanas kvalitāti 13 NVA filiālēs, 5 sektoros un vienā klientu apkalpošanas centrā, kā arī veikusi remontdarbus NVA pārvaldē. Kapitālie remontdarbi 2006.gadā notikuši Preiļu, Rīgas, Valkas, Liepājas, Tukuma, Ventspils, Valmieras, Krāslavas, Balvu, Jēkabpils filiālēs un Līvānu sektorā. Kosmētiskie remontdarbi veikti NVA pārvaldes ēkā, Gulbenes, Talsu un Cēsu filiālēs, Aizputes sektorā (Liepāja), Skrundas sektorā (Kuldīga) Viesītes sektorā (Jēkabpils), Ērgļu sektorā (Madona) un Rīgas reģionālās filiāles Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā. Ludzas filiālē uzsākta un šogad tiek īstenota invalīdu pacēlāja ierīkošana.

Iveta Daine
NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.7021744, 29466755
Iveta.Daine@nva.gov.lv