ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


NVA pārvaldē viesojās Dānijas Holstebro pašvaldības delegācija

1.novembrī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) viesojās Dānijas Holstebro pašvaldības delegācija, lai apspriestu NVA pieredzi un aktivitātes nodarbinātības veicināšanā un bezdarba mazināšanā, sadarbojoties ar pašvaldībām.
 
 
Holstebro delegācijas sastāvā bija pašvaldības vadītājs Lars Møller, izpilddirektors Claus Brandt, Personāla, Sociālo lietu, veselības aprūpes un darbaspēka lietu departamenta vadītāja Helle Bro, Kultūras un uzņēmējdarbības departamenta vadītāja Mette Højborg; Bērnu un jauniešu lietu departamenta vadītāja Susanne Ebdrup, Tehnisko un vides lietu departamenta vadītājs Anders Debel, un Administratīvā sekretāre Hanne Rahbek.  
 
 
NVA pārrunās pārstāvēja direktora vietniece Aiga Balode, Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas vadītāja Sabīna Dzerkale un Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas vecākais eksperts Toms Liekmanis.  
 
 
Dānijas Holstebro pašvaldības pārstāvji tika informēti par mūsu valsts administratīvo iedalījumu, nodarbinātības situāciju reģionos un Latvijā kopumā, NVA struktūru, filiālēm, to apkalpošanas teritorijām, piedāvātajiem pakalpojumiem, mācību un nodarbinātības pasākumiem. Viesi uzzināja, ka NVA ir noslēgti sadarbības līgumi ar visu 110 novadu pašvaldībām par savstarpēju informācijas apmaiņu un sadarbību nodarbinātības veicināšanā un bezdarba mazināšanā.  
 
 
NVA ar pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem sadarbojas gan informācijas apmaiņā par plānotajiem pasākumiem ilgstošā bezdarba mazināšanai, gan rīkojot seminārus un sanāksmes par pakalpojumiem un aktuālajiem nodarbinātības jautājumiem pašvaldību teritorijās, gan informējot sociālo pakalpojumu sniedzējus par brīvajām darba vietām reģionā, gan aicinot pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjus piedalīties NVA filiāļu rīkotajās informatīvajās dienās bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
 

Intensīva sadarbība ar pašvaldībām noris ilgstošā bezdarba mazināšanas jomā, tostarp ilgstošo bezdarbnieku individuālie darba meklēšanas plāni tiek izstrādāti, ņemot vērā pašvaldību sociālo dienestu aktivitātes. Lai atbalsts ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū būtu pēc iespējas efektīvāks, kopā ar sociālo dienestu pārstāvjiem tiek veikta bezdarbnieka individuālā bezdarba perioda un iepriekšējās darba vēstures izpēte, nodarbinātību ierobežojošo faktoru noteikšana, nepieciešamo atbalsta pasākumu plānošana. Ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām NVA rīko nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, daudzas pašvaldības ik gadu aktīvi piedalās NVA organizētajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā. Informāciju par NVA un tās pakalpojumiem iedzīvotāji var saņemt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kuri darbojas daudzās Latvijas pašvaldībās.