ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


“Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/28

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 5. decembris, plkst.11.00.

 

Iepirkuma līguma priekšmets – Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" ietvaros.

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš – No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.martam.

 

Paredzamā līguma summa: 180 000,00 euro bez PVN

 

 

 

Kontaktpersona – Baiba Ivāne, e-pasts: Baiba.Ivane@nva.gov.lv, tālrunis 371 67021823