ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020

266. Tirgus izpēte “Latviešu valodas kursi un sertifikācija”, tirgus izpētes identifikācijas Nr. NVA 2018/CA-58

Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Tirgus izpētes priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 7.novembris, plkst.17:00 Latviešu valodas kursu un sertifikācijas īstenošana līdz divdesmit piecām ekonomiski aktīvām personām sadarbības programmas INTERREG V-A – Estonia – Latvia projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” (turpmāk-Valka – Valga mobilitāte) ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).


No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 28.jūnijam.


Tirgus izpētes instrukcija

Pielikumi pie Tirgus izpētes instrukcijas


NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu   

 

Kontaktpersona:
Liliana Garkalne; e-pasts: Liliana.Garkalne@nva.gov.lv