ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020

265. Latvijas simtgades ietvaros, brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Latvijas novados, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/32

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.10.2018. Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 6.novembris, plkst.11:00 Brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Rīgā un Latvijas reģionos, t.sk. nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus, telpu noformējumu un iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu, muzikālo noformējumu, balvu izgatavošanu un piegādes, un pasākuma vadītāja pakalpojumus pasākumu laikā atbilstoši nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajam.


No līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 28.decembrim.Nolikums

1.pielikums (Precizēts ar IK 31.10.2018 lēmumu, skatīt NVA sniegto atbildi uz piegādātāja jautājumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

 

Līgums

 

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu   

 

Kontaktpersona:

Ieva Arndte-Kokare; e-pasts: ieva.arndte-kokare@nva.gov.lv