ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.02.2020


INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta informatīvā diena Valkā

2018. gada 18. oktobrī NVA Valkas filiālē Informatīvās dienas tradicionālās aktivitātes tika piepildītas ar jaunu saturu. Pateicoties reģionā notiekošajam sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projektam “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility), iedzīvotāji saņēma informāciju par Igaunijas un Latvijas darba līguma salīdzinājumu.


SIA “Civitta Latvija” pārstāve Ginta Veipa - Kopilova stāsta par Igaunijas un Latvijas darba līguma atšķirībām.
SIA “Civitta Latvija” pārstāve Ginta Veipa - Kopilova stāsta par Igaunijas un Latvijas darba līguma atšķirībām.

 

Darbiniekam darba līgums kalpo kā aizsardzības instruments, tāpēc Informatīvās dienas mērķis bija uzvērt darba līguma nozīmīgumu un iepazīstināt darba meklētājus ar darba līguma būtiskām sastāvdaļām, darba laika uzskaites sistēmām un darba samaksu, lai darbinieks pienācīgi varētu izprast darba līguma nosacījumus.
Lai veicinātu pārrobežu nodarbinātību, informācija par darba līgumu tika prezentēta klātesošajiem salīdzinājuma formā. Tādā veidā tas ļāva saprast Igaunijas un Latvijas darba līguma kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Pateicoties šādam salīdzinājumam, Igaunijas un Latvijas nodarbinātības dienesti cenšas veicināt pakalpojuma kvalitātes pielāgošanos Valkas un Valgas reģiona iedzīvotājiem.

 

Informatīvo dienu atbalsta projekta “Valka – Valga mobility” partneri – Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonds un Valkas novada pašvaldība.

 

Latvijas un Igaunijas darba līguma salīdzinājums tika izveidots sadarbībā ar SIA “Civitta Latvija”. Informatīvās dienas ietvaros, darba meklētājiem tika prezentētas karjeras iespējas Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi.