ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


NVA mājaslapā publicētas skolēnu un darba devēju atziņas par aizvadītās vasaras darbu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir apkopojusi un publicējusi vairāku skolēnu un darba devēju atziņas par aizvadītās vasaras darbu, tos var izlasīt NVA tīmekļvietnes sadaļā “Skolēnu vasaras darbs””Veiksmes stāsti 2018”. NVA īstenotā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros kopumā darba iespējas jauniešiem šovasar piedāvāja 466 darba devēji: 295 komersanti, 124 valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, 37 zemnieku saimniecības un 10 nevalstiskās organizācijas. Komersantu piedāvātajās darba vietās tika nodarbināti 2432 skolēni, pašvaldībās un valsts iestādēs strādāja 2496, zemnieku saimniecībās – 189 un nevalstiskajās organizācijās – 43 skolēni. Jaunieši strādāja veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, kultūras un sporta iestādēs, birojos, zemnieku saimniecībās, pašvaldībās un citās darba vietās. Visbiežāk skolēni bija nodarbināti vienkāršajās profesijās, kā palīgstrādnieki šovasar strādāja 1426 skolēni, 500 jauniešu veica labiekārtošanas strādnieka darba pienākumus, 190 bija sezonas strādnieki, 116 – gadījuma darbu strādnieki, 98 – lauksaimniecības palīgstrādnieki. Skolēnu vasaras darba 15 populārāko profesiju sarakstā ir tādas profesijas kā viesmīlis, pārdevēja palīgs, skolotāja palīgs, projektu asistents, muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs, pavāra palīgs, klientu apkalpošanas speciālists un citas.

 

Strādājot vasaras mēnešos valsts līdzfinansētajās darba vietās, skolēni ieguva turpmākajā dzīvē ļoti vērtīgu darba pieredzi un praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzināja, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba tiesiskās attiecības, darba pienākumi, darba vide un darba kolektīvs. Bauskas 2. vidusskolas skolnieks Ingmārs Ritvars stāsta, ka ieguvis ne vien pieredzi, bet arī pārliecību par savām spējām, viņam ir paticis, ka var uzņemties atbildību, un viņš ir izjutis gandarījumu par padarīto. Ingmārs Ritvars vasarā savas profesionālās spējas izmēģināja pārdevēja profesiju veikalā “Velosēta”. Gulbenes 2.vidusskolas 12.klases absolventei Samantai, strādājot par viesmīli, darbs grūtības nebija sagādājis, viņai paticis komunicēt ar cilvēkiem, priecējušas klientu labās atsauksmes. Samantai ir izveidojušās labas attiecības ar visiem kolēģiem, un tā bija iespēja sastapt dažādus interesantus cilvēkus. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieks Aleksis vasarās strādā, jo uzskata, ka, gūstot darba pieredzi, nākotnē būs vieglāk izvēlēties sev piemērotu profesiju. NVA aptaujātie jaunieši Jēkabpils pusē kā šīs vasaras ieguvumu min to, ka iemācījušies atbildību un punktualitāti. Viņi vēlētos strādāt atkal – gan tāpēc, ka uzskata to par labu veidu, kā gūt darba pieredzi un nopelnīt naudu, gan tāpēc, ka bijis interesanti – iegūti jauni draugi un iepazītas jaunas vietas, kur agrāk nav bijuši. “Ja darba devējs un kolēģi pret tevi izturas ar cieņu, tad tev patiks viss, ko tu dari,” tā uzskata Līvānu 1. vidusskolas skolniece Mārīte, viņa strādāja Līvānu novada Latgales mākslas un amatniecības centrā.

 

 

 

 

Savukārt darba devēji, norādot, ka vasaras periodā daudzos uzņēmumos ir nepieciešami papildu darbinieki, uzsver, ka valodu zināšanas, komunikācijas prasmes un arī jaunības degsme ir galvenās jauniešu priekšrocības. Darba devēji slavē jauno darbinieku lielo atbildības sajūtu pret darba pienākumiem. Ar skolēnu paveikto darba devēji ir apmierināti, jaunieši strādājuši atbildīgi, pratuši pielāgoties un ātri apgūt dažādus pienākumus. Darba devēji pauž gandarījumu par skolēnu darbu un saka, ka pieņemtu viņus darbā arī nākamvasar. Bet detalizētāk ar skolēnu un darba devēju viedokļiem par aizvadītās vasaras nodarbinātības pasākumu Jūs varat iepazīties NVA tīmekļvietnes sadaļā “Skolēnu vasaras darbs ” → ”Veiksmes stāsti 2018”