ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020
270. „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/30_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.10.2018.
2018. gada 23.novembris, plkst.16:00 Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem , saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

No līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2021. gada 31.decembri.

Nolikums (precizēts ar IK 05.11.2018. lēmumu)

1.pielikums

2.pielikums (precizēts ar IK 05.11.2018. lēmumu)

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums


Kontaktpersonas:

Evita Jansone, e-pasts: Evita.Jansone@nva.gov.lv


Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.