ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA direktore Evita Simsone: “Darba meklētāji ar invaliditāti ir nozīmīga darba spēka rezerve”

Lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) arī šoruden rīkoja akciju “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos,” kas no 17. līdz 28. septembrim norisinājās visos Latvijas reģionos. 296 cilvēki ar invaliditāti viesojās uzņēmumos un iestādēs, lai iepazītu darba vidi, darba procesu, darba kolektīvu, iespējamo profesiju un darba pienākumus, apliecinot savas profesionālās spējas un prasmes. Akcijā iesaistījās ne tikai NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti, bet arī 29 cilvēki ar invaliditāti, kuri nav NVA uzskaitē, bet kuriem bija vēlme kļūt par akcijas dalībniekiem un doties uz tikšanos ar darba devējiem darba vidē.

 

 
Savu uzņēmumu un iestāžu durvis cilvēkiem ar invaliditāti bija atvēruši 65 darba devēji - 52 komersanti un 13 biedrības. Darba devēji piedāvāja iespēju darba vidē izmēģināt savas prasmes vairāk nekā 64 profesijās, to vidū tādos arodos kā, piemēram, aprūpētājs, asistents personām ar invaliditāti, automobiļa vadītājs, biroja administrators, celtnieks, datu ievades operators, dežurants, dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists, fizioterapeits, galdnieks, grāmatvedis, iesaiņotājs, interešu pulciņa audzinātājs, IT drošības speciālists, kasieris, klientu apkalpošanas speciālists, konditora palīgs, laukstrādnieks, mazgātājs, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pavārs, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, piegriezējs, programmēšanas inženieris, programmētājs, projektu asistents, sētnieks, sistēmanalītiķis, skolotāja palīgs, šuvējs, tirdzniecības zāles darbinieks, zivju apstrādātājs un citas.  
 
 

Vakantas bija 128 piedāvātās darba vietas, un jau akcijas laikā 8 darba meklētāji ar invaliditāti uzsāka darba attiecības. Daudzi akcijas dalībnieki darba devējiem ir iesnieguši savas pieteikuma anketas un CV, kurus darba devēji izskatīs, izvērtēs pretendentu atbilstību veicamajiem profesionālajiem pienākumiem un vēlāk notiks darba intervijas.

 

 “Nodarbinātības valsts aģentūra ir sava veida tilts, kas savieno darba meklētājus ar darba devējiem, un mūsu akcija ir darba meklētāja ar invaliditāti satikšanās ar darba devēju darba vidē, iedrošināšana un atbalsts, lai cilvēks ar invaliditāti varētu parādīt sevi darbā, bet darba devējs varētu novērtēt viņa prasmes un, iespējams, iegūt vērtīgu darbinieku. Piedalīties akcijā mēs aicinājām visus cilvēkus ar invaliditāti, kuri vēlējās satikties ar darba devējiem darba vidē un iegūt praktisku priekšstatu par darba iespējām. Mūsu pieredze liecina, ka cilvēki ar dažādiem invaliditātes veidiem sekmīgi strādā visdažādākās profesionālās darbības jomās. Ja darbs ir piemērots, darbinieks ar invaliditāti spēj veikt tos pašus profesionālos pienākumus, ko veic citi darbinieki, kuriem nav veselības traucējumu. Darba meklētāji ar invaliditāti ir nozīmīga darba spēka rezerve,” tā akcijas norisi komentēja NVA direktore Evita Simsone.

 

Atgādinām, ka NVA filiāles sniedz atbalstu darba devējam piemērotu darbinieku atrašanā visa gada garumā. Darba devējs var pieteikties NVA atlases pakalpojumam brīvo darba vietu aizpildīšanai tuvākajā NVA filiālē. Savukārt informācija par NVA atbalstu personām ar invaliditāti izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā ”Personām ar invaliditāti” , bet visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama sadaļā ”Kontakti” .