ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


NVA direktore: “Finanšu pratībai mūsu dzīvē būs aizvien lielāka nozīme”

 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros kopš šī gada februāra NVA tīmekļvietnē (http://e-apmaciba.nva.gov.lv) piedāvā jaunu e-pakalpojumu - interaktīvo elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas sniedz zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c.

 

2018.gada 8 mēnešos finanšu pratības apguvē, izmantojot elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, iesaistīti 12665 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, no tiem 4230 apmācību jau veiksmīgi pabeiguši. Lai sekmīgi nokārtotu pārbaudes testu, jābūt vismaz 80% pareizo atbilžu uz visiem jautājumiem.

 

Elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” ietver četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas.

 

NVA e-apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” ir pieejams ne tikai NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet ikvienam, kurš vēlas pārbaudīt vai pilnveidot savas zināšanas finanšu pratībā.

 

“Mūsu e-apmācības modulis ir solis uz to, lai finanšu pratība būtu neatņemama mūžizglītības sastāvdaļa. Finanšu pratībai mūsu dzīvē būs aizvien lielāka nozīme arī jauno nodarbinātības formu dēļ, kas, modernām tehnoloģijām strauji attīstoties, ienāk darba tirgū: izzūd līdz šim ierastie darba devēja un darba ņēmēja attiecību veidi, piemēram, noteiktā darba vieta un noteikts darba laiks, līdz ar to, sociālās apdrošināšanas un sociālās aizsardzības jautājumi kļūst aizvien aktuālāki un daudz sarežģītāki. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ ikvienam ir jābūt zinošam un izglītotam finanšu un nodokļu jautājumos” - uzsver NVA direktore Evita Simsone.