ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020
269. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām (uz nenodrošinātajām daļām) ) (“Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums” iepirkuma priekšmeta 2.daļa), iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/21/3_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.09.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 11.oktobris, plkst.11:00 Psihoterapeita, fizioterapeita un uztura speciālista individuālās konsultācijas ESF projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, Nr. 7.3.2.0/16/I/001, iesaistīto darba devēju darbiniekiem vecumā no 50 gadiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam “Tehniskā specifikācija”.

No līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai (50 mēneši), bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums


Līgums Nr.1
Līgums Nr.2

 

Kontaktpersonas:
Dace Lūse dace.luse@nva.gov.lv

Ieva Kantika; e-pasts: ieva.kantika@nva.gov.lv