ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.01.2020


NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus izsludinājumam ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti atbalstam

Projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” nr.9.1.1.2/15/I/001

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros ir publicējusi izsludinājumu „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti”, lai nodrošinātu psiholoģisku palīdzību, motivēšanas pasākumus un sociālā mentora pakalpojumus ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, veicinot viņu iekļaušanos darba tirgū un mazinot sociālās atstumtības riskus. Aicinām pretendentus piedalīties izsludinājumā un līdz šī gada 22.oktobrim (plkst. 16.00) iesniegt savus pieteikumus NVA.

Programmas īstenošanas laikā, kas nepārsniedz septiņus mēnešus, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti jānodrošina motivācijas nodarbības, kā arī sociālā mentora atbalsts. Šāds atbalsts bezdarbniekam būs jāsniedz arī pārbaudes laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Nepieciešamības gadījumā bezdarbniekam ar invaliditāti būs jānodrošina arī transporta pakalpojums viņa nogādāšanai no dzīvesvietas uz motivācijas programmas īstenošanas vietu un atpakaļ, kā arī ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojums.

 

Atbalsts bezdarbniekam tiks sniegts, ņemot vērā viņa funkcionālo traucējumu veidu, jo pieredze un tehniskā bāze darbā ar cilvēkiem ar dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem ir atšķirīga. Bezdarbniekam būs iespēja saņemt arī asistenta un surdotulka palīdzību.

 

NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne: “Šobrīd NVA uzskaitē ir 8062 bezdarbnieki ar invaliditāti jeb 13,9% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Gandrīz puse no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti jeb 47,8% bez darba ir ilgāk nekā gadu, to skaitā 24% - ilgāk nekā 3 gadus. Tāpēc ir ļoti svarīgi sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām palīdzēt ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, ņemot vērā katra situāciju un specifiskās vajadzības, iekļauties sabiedrībā un atrast piemērotu darbu, motivēt un atbalstīt šos cilvēkus ceļā uz darbu.”

 

Šī gada 8 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojās 2 598 NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti, to skaitā 962 ilgstošie bezdarbnieki ar invaliditāti.

 

Ar izsludinājuma „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti” dokumentāciju var iepazīties NVA mājaslapas sadaļā ”Izsludinājumi”. Savukārt detalizētāku informāciju par NVA atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti var iegūt NVA mājaslapas sadaļā ”Personām ar invaliditāti”.