ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020
268. „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/21/1_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.09.2018.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 31. oktobrim, plkst.10:00.  „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem (grupu nodarbības (kurss)”

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2021. gada 31. decembrim

Nolikums

(precizēts ar

IK 11.10.2018.

lēmumu)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

(precizēts ar

IK 08.10.2018.

lēmumu) 

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

(precizēts ar

IK 11.10.2018.

lēmumu)

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (02.10.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (04.10.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (05.10.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (08.10.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (10.10.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (15.10.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (25.10.2018.)

 

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

 

 

 

Kontaktpersona:

Iveta Raubena

Iveta.Raubena@nva.gov.lv