ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
15.07.2020


Aicinām pretendentus piedalīties NVA iepirkumā „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu”!

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros ir izsludināts iepirkums „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu”. Iepirkuma mērķis - nodrošināt grupu konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, tādējādi sekmējot bezdarbnieku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū. Konsultācijās jāiekļauj informācija par personu ar invaliditāti komunikācijas un nodarbināšanas specifiku atbilstoši invaliditātes veidam, par konfliktu un problēmsituāciju risināšanu un komunikācijas barjeru un stereotipu mazināšanu darba kolektīvā. Pretendentam jānodrošina arī iespēja darba devējiem vai to pārstāvjiem saņemt individuālās konsultācijas.

 

Detalizētāka informācija par iepirkumu „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” pieejama: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=30

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz NVA līdz 10. septembrim plkst. 10:00.