ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.11.2019


Oficiālā statistika

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.

 

 

Statistika par reģistrēto bezdarbu

 

 

Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem

 

  • Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem pieejama mēnešu griezumā

 

Publicēšanas periodiskums


  • 1 reizi mēnesī